Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Balık, Macit (Millî Eğitim, 2012)
  Bir metnin kendisinden önce yazılmış metinlerden veya söylemlerden bağımsız olmayacağı temeline yaslanan metinlerarasılık kavramı özellikle postmodern roman tekniğinin önemli göstergelerinden biridir. Metinlerarası ...
 • Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
  Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
 • Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
  Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
 • Safveti Ziya (Gece Kitaplığı, 2017)
  Servet-i Fünûn hikâye ve romancıları arasında yer alan Safvetî Ziya yarım kalan bir romanıyla birlikte iki ro-man, otuza yakın hikâye ve bir tiyatro eserinin yanında çok sayıda yazı kaleme almıştır. Ziya adlı gazetede ...

View more