DSpace@Bartin

Browsing by Issue Date

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim; Karayılmazlar, Selman (Dünya Ormancılık Kongresi, 1997)
  Paper plays a very important role as one of the basic materials used in our cultural and industrial life. The paper consumption rate is very closely related to the country's welfare and reflects ...
 • Hizmetli, Mustafa (İslamiyat, 1999)
  Bitirmekte oldugumuz 1999 yılı Osmanli Devleti'nin kuruluşu ile ilgili birçok sergi, toplantı, kongre ve kutlamaya sahne oldu. Kuşkusuz bunlar içerisinde en dikkate değer olani, son Türk Tarih Kongresi'nin Osmanli Devleti'ne ...
 • Aytekin, Alper; Gavcar, Erdoğan; Şen, Selim (Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999)
  Bu araştırmada ülkemizde kullanılan 8 farklı kağıt türünün talep tahminlerinin yapılması amaçlanmıştır. Kağıt tüketimini etkileyebilecek değişkenler olarak kağıt ürünleri ve basım sanayiine ait toplam eşya fiyat endeks ...
 • Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Vurdu, Hasan (International Symposium New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
  The distribution areas of Camiyani Black Pine (Pinus nigra Arn. var. paliasiana), a site stand, in Turkey is the Western Blacksea Region This relict pine species grows predominantly at four ...
 • Aytekin, Alper; Kaygın, Bülent; Gündüz, Gökhan; Karayılmazlar, Selman; Özşahin, Şükrü (New and Nontraditional Plants and Prospects of Their Utilization, 1999)
  Despite the competitions of many new material and innovations of technologic period, nowadays wood material have an important place at many usage area as raw material because of their ...
 • Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman; Kirdar, Erol (IUFRO World Congress, 2000)
  A stand profile contains silvicultural and yieldelements like stand density, crown closure, slope,exposure, relief, stand canopy projections,regeneration success, diameter, ...
 • Aytekin, Alper; Durkaya, Ali (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2000)
  Endplan, endüstriyel plantasyon yatırımları için en uygun yerin seçilebilmesi ve çeşitli planlama stratejilerinin bir model üzerinde denenerek en iyi sonucu veren alternatifin tespit edilebilmesinin sağlanabilmesi için ...
 • Emir, Gökhan (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000-09-07)
  Özellikle 1980’li yıllarda Türkiye dünyadaki bütün turistler için popüler bir turist çekim merkezi haline gelmiştir. Turizm, Türkiye için önemli bir döviz kaynağı olmakla beraber hem Türkiye’nin hem de Karadeniz Bölgesinin ...
 • Çolaklar, Huriye (2001)
  Diş hekimliği ve diğer sağlık sektöründe yer alan kütüphaneler için, bilgi-belge hizmetlerinin başlıca kaynağı İnternet'tir. Bu nedenle kütüphanelerin bilgi-belge hizmetlerinde internetten en etkin bir şekilde yararlanması ...
 • Durkaya, Ali; Durkaya, Birsen (Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2001)
  Hızlı gelişen tür plantasyonlarının gerek ve önemleri belirtilerek, işletme amaçları ve planlanmalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
 • Aytekin, Alper; Saraçoğlu, Nedim; Özşahin, Şükrü; Karayılmazlar, Selman (Pamukkale Üniversitesi, 2001)
  Fayda-Değer Analizi, çeşitli amaçların özdeş fiziksel ya da paraya ilişkin birimlerle açıklanamadığı durumlarda, ormancılıkta çok yönlü kullanımda en iyi çözümün bulunması için kullanılan psikometrik (içsel) değerlendirme ...
 • Aytekin, Alper; Karayılmazlar, Selman (Conservation and Utilisation of Forest Resources, 2001)
  In this study, a linear programming model wasbased for an integrated plywood plant withminimum cost-producing both veneer peeling andplywood. This model comprised two stages and thefirst stage ...
 • Yazıcı, Aslı (Türk Felsefe Derneği, 2001-02)
 • Yazıcı, Aslı (Felsefe Dünyası, 2001-02)
 • Çolaklar, Huriye (2002)
  Diş hekimliğinde bilişim (dental informatik), diş hekimliğinde klinik tedaviyi destekleyici önemli bir potansiyele sahip yeni bir disiplindir. Diş hekimliğinde bilişim, diş hekimliği pratiğini, araştırma, eğitimi ve ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi, 2002)
  İslam kültür ve medeniyeti konusunda takdire değer gelişmelerden biri de konuyla ilgili çalışmaların Ortadoğu'ya münhasır olmaktan çıkarak yerini daha evrensel bir bakış ve anlayışa bırakmasıdır. Bu önemli anlayış ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002)
  Batıcılık, Tanzimat'tan sonra aşırı Batılılaşma, XiX. yüzyılda düşünce akımları ve Osmanlı Devleti, Osmanlı bakış açısından hürriyet, Mecelle'nin kaynakları üzerine açıklayıcı notlar, Türkiye'de iletişimin modernleşmesinin ...
 • Yazıcı, Sedat (Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2003)
 • Yazıcı, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Kesin sosyal bilimsel yasaların olup olamayacağı sorusu sosyal bilimler felsefesinde uzun süredir tartışılmakta olan bir konudur. Yaygın kabul görmesine karşın, Donald Davidson’un, kesin psikolojik yasaların olmadığını ...Search DSpace

Browse

My Account