DSpace@Bartin

Browsing by Author "0000-0002-4589-0428"

Browsing by Author "0000-0002-4589-0428"

Sort by: Order: Results:

 • Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
  Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi hassasiyetin izdüşümleri ilk olarak Nâzım Hikmet’le özdeşleşen 1940 kuşağı şairlerinde görülür. Toplumcu gerçekçi /sosyalist şiir anlayışındaki ikinci kuşak ise ...
 • Balık, Macit; Şahin, Kürşat Şamil (Researcher: Social Science Studies, 2018)
  Türk edebiyatında Tanzimat ikinci nesil ile Servet-i Fünûn arasındaki dönem “Ara Nesil” olarak isimlendirilir. Kendilerinden önceki neslin izlerini taşımakla birlikte sonraki kuşağın da sanat anlayışlarının hazırlayıcısı ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 2013)
  Türk edebiyatının, kurgu sorunları üzerine titizliğiyle de bilinen, önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu (d.1929) romanlarının tümünde yazar profiliyle öne çıkan, ya da otobiyografik göndermeli farklı roman kişilerine yer ...
 • Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal; Aslan, Celal (Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, 2008)
 • Safveti Ziya (Gece Kitaplığı, 2017)
  Servet-i Fünûn hikâye ve romancıları arasında yer alan Safvetî Ziya yarım kalan bir romanıyla birlikte iki ro-man, otuza yakın hikâye ve bir tiyatro eserinin yanında çok sayıda yazı kaleme almıştır. Ziya adlı gazetede ...
 • Balık, Macit; Uğurlu, Seyit Battal (Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, 2008)
 • Balık, Macit (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  Türk edebiyatında toplumsal meseleler edebiyatın odağa aldığı meseleler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yanı sıra romancıların birçoğunun ilk romanlarında biyografik gerçekliklerini kurgunun ana malzemesi haline ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015)
  Cevdet Kudret (1907-1993) Türk edebiyatında genellikle aratırmacı, eletirmen, edebiyat tarihçisi ve denemeci yönleriyle bilinir. Adını ilk kez Yedi Meşaleciler arasında duyuran yazar, şiir, roman, öykü ve tiyatro türlerinde ...
 • Balık, Macit; Tekben, Bilgen (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Hızlı nüfus artışı, sanayi tesislerinin inşa edilmesi, nesli tükenen hayvanlar, orman alanlarının yok olması doğanın ...
 • Balık, Macit (Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 2013)
  Çevre/doğa yazarlara ilham veren vazgeçilmez konulardan biri olagelmiştir. 1980 sonrasında öne çıkan romancılardan biri olan Latife Tekin, doğa tahribatı ve iklim değişikliklerinin yarattığı çevresel sorunlara karşı ...
 • Balık, Macit (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
  Edebiyatın mekân tasavvuru, bireysel ve toplumsal hassasiyetlerin; geçmiş, şimdi, gelecek düzleminde gösterdiği duyarlılığın görüntüleri olarak da düşünülebilir. Mekânlar, edebi eserlerde hatırlamanın, nostaljinin, kültürel ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Edip Cansever (1928-1986) Türk şiirinin dönemeçlerinden biri olan İkinci Yeni kuşağının önemli isimlerden biridir. 1950 sonrası Türk öykü ve şiirinde, dönemin sosyal ve siyasal atmosferinin etkisi altında ortaya çıkan ...
 • Balık, Macit (Türk Dili, 2010)
  Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi duyarlılıklaköyün ele alındığı yaklaşık otuz yıllık bir süreiçinde (1940-1970 arası) adından en çok söz ettirenyazarlardan biri Fakir Baykurt’tur (1929-1999). Köyve köylünün ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, 2009)
  1950 kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ferit Edgü'nün (d. 1936) ilk öykülerinde, belirgin bir biçimde karamsar bir atmosfer öne çıkar. Ġlk dönem öykü kişileri; yaşadıkları dünyaya yabancı, yaşama tutunmada ...
 • Balık, Macit (Turkish Studies, 2017)
  Türk kültür hayatının en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü, edebiyattan tarihe, sanattan siyasete, sosyolojiden din ve tasavvufa kadar pek çok ilim sahasına kimlik kazandıracak eserler ortaya koymuştur. ...
 • Balık, Macit; Öner, Haluk (Avrasya Zirvesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018)
  Türk şiirinde gelenek kavramına bakıldığı zaman özellikle Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası dönemlerde kavramın bir sorunsal olarak gündeme geldiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni Türk şiirinin süreç ...
 • Balık, Macit (Gece Kitaplığı, 2017)
  Cumhuriyet dönemi Türk şiiri -bilhassa 1940’lı yıllardan itibaren- farklı anlayışların eş zamanlı biçimde görünür olduğu bir düzlemde ilerler. Bu düzlemin oluşmasında sosyolojik nedenselliklerin; estetik kaygıların ...
 • Edip, Halil (Gece Kitaplığı, 2018)
  Türk edebiyatında üzerine ayrıntılı çalışmaların en az olduğu dönem Ara Nesil dönemidir. Çalışmaların azlığı; dönem sanatçıları arasında zirve şahsiyetlerin yetişmemesine, dönemin varlığının ve adlandırılmasının geç ...
 • Balık, Macit (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, 2016)
  Şimdi’yi ve geçmişi kurgularken başvurulan bütün roman unsurlarını gelecek kurgulamak için kullanma; ütopya, karşı-ütopya (distopya), bilim-kurgu vb. roman türlerinin ortaya çıkışında etkilidir. Var olan toplumsal şartların ...
 • Balık, Macit (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yusuf Atılgan’ın (1921-1989) roman ve öykülerinde, sınır durumlar yaşayan insanların potansiyel enerjisini dışa yansıtma biçimlerinden biri de suç işleme eğilimi olarak kendini gösterir. ...Search DSpace

Browse

My Account