DSpace@Bartin

Eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okulu müzik dersi öğretim programının öğretmenler açısından değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Tecimer, Belir
dc.contributor.author Doğan, Ceren
dc.date.accessioned 2019-04-18T06:24:55Z
dc.date.available 2019-04-18T06:24:55Z
dc.date.issued 2017-05-24
dc.identifier.citation TECİMER, B , DOĞAN, C . (2017). Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (3), 993-1008. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/29417/320509 en_US
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/kefdergi/issue/29417/320509
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1035
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Türkiye’de eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere verilen müzik eğitiminin, uygulanan müzik dersi öğretim programı açısından durumunu tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okullarında 2008-2009 eğitim-öğretim yılında müzik dersi vermekte olan özel eğitim sınıf ve müzik öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi yedi coğrafi bölgedeki okullardan seçilmiş olan 58öğretmendir.Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin toplanması için örneklem olarak seçilmiş gruba anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri istatistiksel olarak yapılmıştır. Analiz sonuçları ise tablo ve grafikler ile gösterilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğrencilerin çalgıları kullanış özelliklerine göre bilme, çalgıların seslerini tanıma, kendi sesini ve çalgı kullanarak müzik yapma konularını öğrenmekte zorlanabileceği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenler ayrıca müzik dersi verdikleri öğrencilerin müzik türleri ile ilgili konuları öğrenirken sorun yaşayabileceğini de düşünmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Kastamonu Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İlköğretim en_US
dc.subject Özel eğitim en_US
dc.subject Eğitilebilir zihinsel engelli öğrenciler en_US
dc.subject Müzik öğretim programı en_US
dc.subject Müzik öğretimi en_US
dc.title Eğitilebilir zihinsel engelliler ilköğretim okulu müzik dersi öğretim programının öğretmenler açısından değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative The evaluation of music curricula for primary school for educable mentally retarded students in terms of teachers en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Kastamonu Eğitim Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 168756 en_US
dc.identifier.volume 25 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 993 en_US
dc.identifier.endpage 1008 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics