DSpace@Bartin

Çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede paylaşılan e-liderlik yaklaşımının öğrencilerin motivasyonuna, öz-düzenleme becerilerine ve grup işbirliği süreçlerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem
dc.contributor.author Yılmaz, Ramazan
dc.contributor.author Keser, Hafize
dc.date.accessioned 2019-04-26T07:34:52Z
dc.date.available 2019-04-26T07:34:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1098
dc.description.abstract Mobil cihazlar ve internet kullanımının yaygınlaşması, öğrenenlerin sınıf dışında da istenilen yer ve zamanda birbiri ile iletişim ve etkileşim kurmalarına, bilgi paylaşmalarına olanak sağlamıştır. Bu da çevrimiçi işbirlikli öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilebilirliğini artırmaktadır. Bununla birlikte alanyazın incelendiğinde çevrimiçi işbirlikli öğrenme bağlamında araştırılması gereken birçok nokta olduğu görülmektedir. Bunlardan biri de çevrimiçi işbirlikli öğrenme sürecinde grup liderliğinin sabit kalmasının ya da grup üyeleri arasında paylaşılmasının öğrenme süreç ve sonuçları üzerine olan etkileri ile ilgilidir. Bu araştırmanın amacı çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede grup liderinin sabit kalmasının (sabit e-liderlik yaklaşımı) ya da grup üyeleri arasında liderliğin uzmanlığa göre paylaşılmasının (paylaşılan e-liderlik yaklaşımı) öğrenenlerin motivasyonuna, öz-düzenleme becerilerine ve grup işbirliği süreçlerine (grup uyumu, grup atmosferi, grubun geçişken bellek sistemi) olan etkisini incelemektir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırma deney ve kontrol gruplarına rastgele atanan 41 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak; öz-düzenleme ölçeği, güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeği, geçişken bellek ölçeği, grup uyumu ve grup atmosferi ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında deney ve kontrol grubundaki öğrenciler çevrimiçi proje tabanlı öğrenme bağlamında 3-5 kişilik alt gruplara ayrılarak, wiki ortamında işbirlikli bilgi yapılandırması gerçekleştirmişlerdir. Deney grubundaki alt gruplarda, grup liderliği öğrencilerin uzmanlıkları göz önünde bulundurularak grup üyeleri arasında paylaştırılmıştır. Kontrol grubundaki alt gruplarda ise, grup liderliği grup üyelerince belirlenen bir öğrenciye verilmiş ve tüm süreç boyunca aynı öğrenci grup liderliğini sürdürmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular; çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede grup liderliğinin sabit kalmasının ya da grup üyeleri arasında paylaşılmasının öğrenenlerin öz-düzenleme becerileri, motivasyonları ile grubun geçişken belleği, grup uyumu ve grup atmosferi üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Çevrimiçi öğrenme en_US
dc.subject Çevrimiçi proje tabanlı öğrenme en_US
dc.subject Proje tabanlı öğrenme en_US
dc.subject Paylaşılan e-liderlik en_US
dc.subject E-liderlik en_US
dc.subject Dönüşümlü liderlik en_US
dc.subject Motivasyon en_US
dc.subject Öz-düzenleme en_US
dc.subject Grup işbirliği en_US
dc.title Çevrimiçi proje tabanlı öğrenmede paylaşılan e-liderlik yaklaşımının öğrencilerin motivasyonuna, öz-düzenleme becerilerine ve grup işbirliği süreçlerine etkisi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics