DSpace@Bartin

Türkçe dersi öğretim programındaki ara disiplin alan kazanımlarına ilişkin bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kansızoğlu, Hasan Basri
dc.date.accessioned 2019-05-28T07:09:35Z
dc.date.available 2019-05-28T07:09:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Türkçe dersi öğretim programındaki ara disiplin alan kazanımlarına ilişkin bir araştırma. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 9, 75-95. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1256
dc.description.abstract Bu çalışmada, genel olarak disiplinler arası yaklaşımın ve ara disiplinin tanıtılması, ara disiplin alan kazanımlarının birtakım ölçütlere göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı 6, 7 ve 8. sınıflar öğretmen kılavuz kitabında yer alan “afetten korunma ve güvenli yaşam, girişimcilik, insan hakları ve vatandaşlık, rehberlik ve psikolojik danışma, özel eğitim, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim, kariyer bilinci geliştirme” ara disiplinlerine ait etkinlikler incelenmiştir. Ara disiplin kavramının Türkçe dersinin amaçlarını gerçekleştirmede oynadığı önemli rol vurgulanmaya çalışılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, ara disiplin kazanımlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanan bazı etkinliklerin öğrencilere beceri kazandırma konusunda eksik olduğu, ara disiplin kavramına ilişkin kuramsal temelin ders materyallerinde yeterince yer almadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türkçe dersi öğretim programı en_US
dc.subject Ara disiplin yaklaşımı en_US
dc.subject Disiplinler arası öğretim en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.title Türkçe dersi öğretim programındaki ara disiplin alan kazanımlarına ilişkin bir araştırma en_US
dc.title.alternative A study on cross curriculum disciplines acquisitions present in turkish course ınstructional programme en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 56204 en_US
dc.identifier.volume 9 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 75 en_US
dc.identifier.endpage 95 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics