DSpace@Bartin

Yeni tasarlanacak mutfak masa ve sandalyelerinde kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi: Bartın ili TOKİ konutlarına yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kayahan, Kadir
dc.contributor.author İçel, Bilgin
dc.contributor.author Avcı, Özkan
dc.date.accessioned 2019-06-20T06:32:35Z
dc.date.available 2019-06-20T06:32:35Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.citation İçel, B., Kayahan, K., & Avci, Ö. (2017). Yeni tasarlanacak mutfak masa ve sandalyelerinde kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi: Bartın ili TOKİ konutlarına yönelik bir araştırma. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 19(2), 144-152. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1424
dc.description.abstract Dar mutfaklarda yer alan masa ve sandalyeler, bu alanların rahat ve fonksiyonel kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmada Bartın şehrinde 10 m2 den küçük mutfağı bulunan TOKİ (Toplu Konut İdaresi) konutları örneklem grubu olarak seçilmiştir. Mutfakların bir cephesinin mutfak dolapları ile beyaz eşya (buzdolabı, bulaşık makinesi vb.), diğer cephesine ise mutfak masa ve sandalyelerinin yerleştirildiği görülmektedir. Yüz yüze görüşmelerle elde edilen veriler SPSS istatistiksel analiz yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklem grubu için Cronbach alfa katsayısı 0.70 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, TOKI sakinlerinin mutfak masa ve sandalyeleri için temel beklentileri sağlamlık ve fiyattır. Ayrıca, kadınların erkeklerden daha fazla estetik kaygısı olduğunu ve evli olan bireylerin mobilyalar için daha az yer kaplasın beklentisinde olduğunu gösterdi. en_US
dc.description.abstract The tables and chairs which placed in narrow kitchens have great importance on the functional usage of that areas and confortof residence. In this study TOKI residences which have small kitchen less than10m2in Bartın city had chosen as sample groups. General characteristics of that kitchens are that kitchen cabinets and electronic kitchen machines (refrigerator, dishwasheretc.) are placed one side, tableand chairs are placed opposite site. The data obtained with face to face interviews were analysed using SPSS statistical analysis software. Cronbach alpha coefficient was calculated as 0.70 for sample group Consequently,mainexpectationsof TOKI residents for kitchen tables and chairsaretheir robustness and price. Additionaly the results showed that women have more aesthetic concern than man and married residents reveal their less space expectation for the furnitures. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.relation.isversionof 10.24011/barofd.356201 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ormancılık en_US
dc.subject Orman ürünleri en_US
dc.subject Orman endüstrisi en_US
dc.subject Ahşap eşya en_US
dc.title Yeni tasarlanacak mutfak masa ve sandalyelerinde kullanıcı beklentilerinin belirlenmesi: Bartın ili TOKİ konutlarına yönelik bir araştırma en_US
dc.title.alternative Determining user expectations for the new designing kitchen tables andchairs: asurway with Bartın TOKİ residences en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Journal of Bartin Faculty of Forestry en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 22128 en_US
dc.identifier.volume 19 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 144 en_US
dc.identifier.endpage 152 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics