DSpace@Bartin

Parçacı bakış açısından bütüncül bakışa sosyal bilimlerde bir metodoloji denemesi: üçlü düşünce yöntemi/trioloji

Show simple item record

dc.contributor.author Karaaslan, Muhammet Abdülmecit
dc.date.accessioned 2019-06-21T08:41:15Z
dc.date.available 2019-06-21T08:41:15Z
dc.date.issued 2016-05
dc.identifier.citation (Atademir, 1974, s. 172 vd.) en_US
dc.identifier.issn 2547-9512
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1461
dc.description Jomelips dergiparkta taranmaktadır. E-dergidir. en_US
dc.description.abstract Modern batı düşüncesinin varlığı, mekanist ve parçacı bir bakış açısıyla sadece maddeye indirgemesi dinin metafizik alanının ihmaline yol açtı. Şüphesiz bunda mantıkta üçüncü halin imkânsızlığını kabul eden, düşünce dünyasında bir dizi karşıt felsefe, düalite ve dikotomilerin ortaya çıkmasına yol açan Aristo mantığının/diyalektiğinin de rolü büyüktür. Özellikle Marksçı diyalektiğin karşıtlıkları birbirine indirgeyen maddeci anlayışı, bunun bilime ve felsefeye hâkim olması, doğu-İslam düşüncesinin durağan batı düşüncesinin ilerlemeci kabul edilmesi; bu parçacı bakış açısını daha da büyüttü. Tarih son yüzyılda bilgi-iktidar mücadelelerine sahne oldu. Özellikle son zamanlarda gelişen bulanık mantık, epistemoloji ve İslami ilimlerin metodolojisi olan Kelam ve Fıkıh Usulüyle bu parçacı bakış açılarından kurtulup bütüncül bir metodoloji, yeni bilgi ve hakikat üretimine yol açılabilir. Triolojik metod, bu bağlamda varlığın maddi-manevi ve ruhi gibi temel üç alanının olduğunu, bunların insanda beden-ruh-nefis üçlüsüne karşılık geldiğini, manevi alanda nefis kümesinde ruh ve maddenin kaynaştığını kabul etmektedir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Diyalektik en_US
dc.subject Trioloji en_US
dc.subject Dengeleme en_US
dc.subject İndirgeme en_US
dc.subject Yüceltme en_US
dc.subject Fıkıh Usulü en_US
dc.subject Epistemoloji en_US
dc.subject Sosyal bilimler en_US
dc.subject Parçacı bakış açısı en_US
dc.subject Bütüncül bakış açısı en_US
dc.subject Üçlü düşünce sistemi en_US
dc.subject Aristo kıyası en_US
dc.subject Bulanık mantık en_US
dc.subject Puslu mantık en_US
dc.subject Fuzzy logic en_US
dc.title Parçacı bakış açısından bütüncül bakışa sosyal bilimlerde bir metodoloji denemesi: üçlü düşünce yöntemi/trioloji en_US
dc.title.alternative From particle perspective towards a holistic perspective in social sciences a metedology experiment: triple thought method / triology en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü en_US
dc.contributor.authorID Yök Araştırmacı ID: 51711 en_US
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-0411-3961 en_US
dc.contributor.authorID https://bartin.academia.edu/MKaraaslan en_US
dc.contributor.authorID https://scholar.google.com.tr/citations?user=oiX53gQAAAAJ&hl=tr en_US
dc.identifier.volume 1 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 33 en_US
dc.identifier.endpage 73 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics