DSpace@Bartin

Ortadoğu’da Türkmen Fakihler (İslâm hukukçuları)

Show simple item record

dc.contributor.author Muhammet Abdülmecit, Karaaslan
dc.date.accessioned 2019-06-21T13:42:55Z
dc.date.available 2019-06-21T13:42:55Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Meram, Ali Kemal, İlk Türk Devleti ve Yazılı Türk Anıtları, 62, Kitapçılı Ticaret Ltd. Şti Yay., İstanbul 1968. en_US
dc.identifier.isbn 978-605-65623-1-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1490
dc.description.abstract Türkmenler, Müslüman olduktan sonra kendilerinden önce Müslüman olma şerefinden dolayı Farslara ve Araplara saygı, Kur’an Dilinin Arapça olması ve müslüman topluma aidiyet hissi vb. sebeplerle çocuklarına Arapça ve Farsça isimler verdiler. Bu nedenlerle Türkmenler, Arap Kültürü ve Arapçadan önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Diğer yandan özellikle Horasan ilim havzasında Türkmenlerin fazla olması, evlilik, komşuluk, birlikte yaşama, Türk talebe yetiştirme gibi bir takım sosyolojik sebeplerle de Arap fakihler; Türk ilim ve kültüründen zamanla etkilenmiş ve böylece Türkleşmişlerdir. Fakat yetiştirdikleri Türkmen talebeleri Türkmenler arasında İslamın yayılıp özümsenmesine katkı sağladığı gibi İslam Dünyasında ölümsüz fıkhi eserleri miras bırakmışlardır. Türk ve Türkmen kelimeleri birbirinin yerine kullanılmakta olup aralarında belirgin bir fark yoktur. Dolayısıyla biz bu tebliğimizde bu kavramları birbirinin yerine kullandık. Bu verilerden hareketle; birçok Fars ve Arapın Türklerle bir arada yaşaması, onlara hoca veya talebe olması, Türklerin Arap ve Fars ismi alması sebebiyle; artık yüzyıllar sonra bir fakihin Türk/Türkmen mi yoksa başka bir unsurdan mı olduğunun tespiti gerçekten zordur. Bu, ancak bir takım fakihler (Türk illerinde yaşıyor da o şehrin meskûnu daha çok Türkse gibi) faraziyelerle tespit edilebilir. Dolayısıyla yüzyıllara göre fakihleri sıralayarak hem bugünkü devlet sınırlarına hem de tarihteki Şam-Horasan İlim Havzaları gibi ilim bölgelerine göre fakihleri ele aldık. İslam hukuk tarihinde önemine binaen ilk on fakihin ayrıntılı bilgisini, diğerlerinin ise sadece tam ismi, muhtemel kavmî mensubiyeti ve fıkıh eserlerini verdik. Bu yönüyle etkisi günümüze kadar süren; tespit edebildiğimiz kadar sırf Türkmen/Türk, Türk olması muhtemel ve Türk Kültüründen etkilenmiş 120 adet fakih tespit ettik. Bunlardan nisbesinde “Türkmen, Türkistan” ifadeleri olup Türklüğü kesin olan sadece 4 fakih tespit ettik. Hatta bu meyanda; ortaokul ve liselerde okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında adı “Müslüman-Türk Bilim Adamları” başlığı altında geçen İmam-ı A’zam Ebû Hanife’nin üçüncü dedesinin ismine nisbetle kuvvetle muhtemel Hint ve Fars kökenli olabileceğini ama Türklerin Fars isimlerini de çocuklarına koyması vesilesiyle Türk de olabileceğini tespit ettik. en_US
dc.description.sponsorship Bilecik Üniversitesi en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bilecik Üniversitesi Yayınları en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ortadoğuda Türkmen Fakihler en_US
dc.subject İslam hukukçuları en_US
dc.subject Türkmenler en_US
dc.title Ortadoğu’da Türkmen Fakihler (İslâm hukukçuları) en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) Sempozyumu en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü en_US
dc.contributor.authorID Yök Akademik Araştırmacı ID: 51711 en_US
dc.contributor.authorID Orcid No: https://orcid.org/0000-0003-0411-3961 en_US
dc.contributor.authorID Academia.edu Profil: https://bartin.academia.edu/MKaraaslan en_US
dc.contributor.authorID Google Scholar Profil: https://scholar.google.com.tr/citations?user=oiX53gQAAAAJ&hl=tr en_US
dc.identifier.volume 1. Cilt en_US
dc.identifier.issue Ortadoğu'da Türkmenler (Irak-İran-Suriye) Sempozyumu-1 en_US
dc.identifier.startpage 93 en_US
dc.identifier.endpage 157 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics