DSpace@Bartin

Gazali ve Hume: Nedensellik ve mucize üzerine

Show simple item record

dc.contributor.author Yazıcı, Sedat
dc.date.accessioned 2019-06-24T13:29:54Z
dc.date.available 2019-06-24T13:29:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1511
dc.description.abstract Bu makalenin genel amacı nedensellik ve mucize konusunda Gazali ve Hume’un görüşleri arasındaki benzerlik ve farklıklıları incelemektir. Böyle bir karşılaştırma ilginçtir, çünkü Hume’dan uzun zaman önce zorunlu nedensellik konusu Gazali tarafından Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde ele alınmıştır. Nedensellik konusunda Gazali ve Hume’un görüşleri büyük ölçüde benzerlik göstermesine karşın bu iki düşünür arasında belirtilmesi gereken bazı farklılıklar da vardır. Birincisi, her iki düşünür de zorunlu nedensellik fikrine karşı çıkar. Ancak, nedensellik kuramı için nihai bir temellendirme yapmada Gazali Tanrı’yı kaynak göstermesine karşın Hume’a göre böyle bir nihai temellendirme yapamayız. İkinci olarak, Gazali zorunlu nedensellik fikrine mucizeyi temellendirmek amacıyla karşı çıkarken, Hume mucizenin olabilirliğine karşı çıkarken nedensellik ilkesini dayanak gösterir. Daha özelde Hume’un yaklaşımın mucizenin mantıksal olarak olabilirliğine imkan verip vermediğini göstermeye çalışacağım. en_US
dc.description.abstract This paper is an attempt to show the similarities and differences between Al Ghazali and Hume on causation and miracles. Such a comparison is interesting because, long before Hume, the issue of necessary causality had been taken up by the Islamic philosophers Al Ghazal in his book The Incoherence the Philosophers. Although Ghazali’s and Hume’s views on causation are strikingly parallel to one another in their empirical contention, there are still some differences to be noted. First, both reject the view that the connection between causes and effects is of logical necessity. However, to give an ultimate reason for the theory of causality, unlike Hume, Ghazali makes a reference to God. For Hume, we cannot give an ultimate justification for the theory of causality. Second, while Ghazali aimed to reject the necessary causality in order to account for the occurrence of miracles, Hume, on the contrary, used his theory of causality to reject the claim that miracle can occur. In particular, I argue whether Hume’s position allows logical possibility of the occurrence of miracle. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Gazali en_US
dc.subject Hume en_US
dc.subject Nedensellik en_US
dc.subject Felsefe en_US
dc.title Gazali ve Hume: Nedensellik ve mucize üzerine en_US
dc.title.alternative Al Ghazali and Hume on causation and miracles en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü en_US
dc.identifier.volume 7 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 1143 en_US
dc.identifier.endpage 1154 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics