DSpace@Bartin

Yurtseverlik eğitimi: tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Yazıcı, Sedat
dc.contributor.author Yazıcı, Fatih
dc.date.accessioned 2019-06-26T08:57:07Z
dc.date.available 2019-06-26T08:57:07Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1522
dc.description.abstract Yurtseverlik eğitimi modern eğitim programlarında yurttaşlık ve değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından günümüze değin Türk eğitim sisteminin genel amaçları arasında yer alan yurtseverlik eğitimi, tarih ve sosyal bilgiler ders programlarında öğretilmesi gereken değerlerden biri olmuştur. Bu çalışma, tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin yurtseverlik ve yurtseverlik eğitimi hakkındaki tutumlarını; yurtseverlik eğitiminde kullandıkları strateji ve yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin yurtseverlik ve yurtseverlik eğitimi tutumlarının önemli ölçüde benzerlik gösterdiği, öğretmenlerin tutumları ile kullandıkları strateji ve yöntemler arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Araştırma verileri sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih öğretmenlerine göre yurtseverlik eğitimi verirken rol model ve işbirlikçi öğrenme stratejilerini; sınıf içi tartışmaları; görsel araçları; drama, oyun ya da simülasyonlardan yararlanma yöntemlerini daha sıklıkla kullandığını göstermiştir. en_US
dc.description.abstract Teaching patriotism is an important part of value and citizenship education in modern curricula. Beginning from the late nineteenth century, patriotic education has always been among the general aims of Turkish educational system, more specifically among the objectives of history and social studies education. The purpose of this study was to examine history and social studies teachers’ attitudes about patriotism and teaching patriotism, and the frequency of strategies and methods they use in teaching patriotism. Our findings indicate that history and social studies teachers are alike in their attitudes of patriotism and patriotic education. However, we found statistically significant correlations between attitudes about patriotism and teaching strategies and methods. The study displayed that, compared to history teachers, social studies teachers are likely to use multiple teaching strategies and methods such as role model, cooperative learning strategies, class discussions, visual materials, role plays, games, and simulations. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yurtseverlik en_US
dc.subject Yurtseverlik eğitimi en_US
dc.subject Öğretmen tutumları en_US
dc.subject Tarih öğretimi en_US
dc.subject Sosyal bilgiler öğretimi en_US
dc.title Yurtseverlik eğitimi: tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma en_US
dc.title.alternative Patriotism education: a study on the perceptions, attitudes and educational practices of history and social studies teachers en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü en_US
dc.identifier.volume 3 en_US
dc.identifier.issue 10 en_US
dc.identifier.startpage 649 en_US
dc.identifier.endpage 660 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics