DSpace@Bartin

Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmed

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Asife
dc.date.accessioned 2019-07-03T06:51:08Z
dc.date.available 2019-07-03T06:51:08Z
dc.date.issued 2016-08-31
dc.identifier.citation Asife ÜNAL, "Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmed", International Journal of Science Culture and Sport, 2(SI1), ss.242-255. en_US
dc.identifier.issn 2458-9381
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1587
dc.description.abstract Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006), Türk tarihini, yazdığı romanlarla nakış nakış işleyen ünlü romancımızdır. Romanlarında bir taraftan tarihi olayları aslına sadık kalarak anlatırken,diğer taraftan işlediği dönemi bütün kültür unsurlarıyla tanıtır. Selçuklu öneminin anlatıldığı Kilit, Anahtar, Kapı üçlemesi; Osmanlı’nın kuruluş döneminin konu edinildiği Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar üçlemesi; Şeyh Bedrettin, Timur ve Beyazıt’ın anlatıldığı Bu AtlıGeçide Gider, Geçitteki Ülke, Darağacı üçlemesi; İstanbul’un fethinin resmedildiği Ebem Kuşağı, Sabır, Gündönümü üçlemesi ile “Dünkü Türkiye” muhteşem bir biçimde işlenmiştir. Çanakkale Destanını anlatan Ve Çanakkale: Geldiler, Gördüler, Döndüler üçlemesi; Bugünkü Türkiye Dizisi Buğday Kamyonu, Karanlıkta Mum Işığı, Güneşin Dört Köşesi; Kıbrıs tarihinin konu edildiği 8 ciltlik Sabır Ağacı Dizisi; her birinde önemli konu ve kişilerin anlatıldığı Kültür Dizisi kitapları Sepeçioğlu’nun diğer eserlerinden bazılarıdır. Mustafa Necati Sepetçioğlu, son eseri ile adeta Türk kültürü ve İslâm’ın kaynaşmasını anlattıktan sonra ebedi âleme göçmüştür. Bir şaheser olan bu son eser Yesili Hoca Ahmed üçlemesidir. Bu romanda Piri Türkistan Hoca Ahmed Yesevi ile onun temel felsefesi anlatılmaktadır. Sesler ve Işıklar, Hurmalığın Ak Doğan ve Aydınlığın Mühürü üç cilt halindeki bu eserin alt başlıklarıdır. Bu Çalışmada hayatı ve eserleriyle Mustafa Necati Sepetçioğlu tanıtılacak, özellikle Yesili HocaAhmed üçlemesi konu edinilecektir. en_US
dc.description.abstract Mustafa Necati Sepetcioglu (1932-2006) is the our famous novelist who is embroidered Turkish history by his novels. In his novels, while explaining the historical episodewith staying faithful to the original; he also introduces the period of time processed with all the cultural elements. “Yesterday’s Turkey” is processed in a magnificently way in, Kilit, Anahtar, Kapı triplet,in which Seljukian period is explained; Konak, Catı, Ucler Yediler Kirklar triplet, in which the establishment of the Ottomans is mentioned; Bu Atli Gecide Gider, Gecitteki Ulke, Daragaci triplet, in which Sheikh Bedrettin, Timur ve Beyazit are explained; Ebem Kusagı, Sabir, Gundonumutriplet, in which the conquest of Istanbul is portrayed. The Ve Çanakkale: Geldiler, Gördüler, Döndüler triplet which narrates the Canakkale Epic; Buğday Kamyonu, Karanlıkta Mum Işığı, Güneşin Dört Köşesi which are the Today’s Turkey Series; the Patience Tree Series in which Cyprus’s history is mentioned; the Culture Series books in each that the important subjects and people are narrated, are some of the other works of Sepetcioglu.Mustafa Necati Sepetcioglu, is passed away after he has virtually explained the fusion of Islam and Turkish culture with his last work. This last work which is a masterwork is the triplet of Yesili Hoca Ahmed. This novel describes Piri Turkestan Hodja Ahmed Yesevi and his basic philosophy. The sub-titles of this three volumebook: Sesler ve Isiklar, Hurmaligin Ak Dogani, Aydinligin Muhuru.In this communique, Mustafa Necati Sepetcioglu will be explained with his life and works, especially the triplet of Yesili Hoca Ahmed will be mentioned. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher International Journal of Science Culture and Sport en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Mustafa Necati Sepetçioğlu en_US
dc.subject Yesili Hoca Ahmed en_US
dc.subject Aydınlığın mühürü en_US
dc.title Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Yesili Hoca Ahmed en_US
dc.title.alternative Mustafa Necati Sepetcioglu and Yesili Hoca Ahmed en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü en_US
dc.identifier.volume 2 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 242 en_US
dc.identifier.endpage 255 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics