DSpace@Bartin

Engelli çocuğa sahip annelere yönelik manevi destek ile güçlendirme uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Kara, Elif
dc.date.accessioned 2019-07-08T05:49:25Z
dc.date.available 2019-07-08T05:49:25Z
dc.date.issued 2018-01-16
dc.identifier.citation Kara E. (2018). Engelli Çocuğa Sahip Annelere Yönelik Manevi Destek İle Güçlendirme Uygulaması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 11/57. en_US
dc.identifier.uri http://sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi57_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/kara_elif.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1609
dc.description.abstract Engelli çocuk aileleri yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ailelerin maddi-manevi çeşitli destek ihtiyaçları tespit edilip karşılanmaya çalışılmaktadır. Ailelerin sağlık hizmetleri, maddi yardım gibi gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra yaşadıkları stresle başa çıkmaları için psikolojik destek programları uygulanmaktadır. Manevi danışmanlık travmatik yaşam olayları karşısında dini açıklamaları da içeren destekleme yöntemidir. Ailenin desteğinde çeşitlilik ve kültürel yaklaşım öneren birçok çalışma vardır. Ülkemizde hastane ve hapishanelerde manevi destek uygulanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “engelli koordinatörleri” engelli bireylere ve ailelerine yönelik manevi destek gündemdedir. Bu çalışmada dini danışmanlık, manevi destek uygulamaları incelenerek İslam dini çerçevesinde örnek bir uygulama denenmiştir. Çalışma Özel Eğitim dersi için rehabilitasyon merkezleri ziyaretleri esnasında tanışılan 5 gönüllü anne ile, “günah işlemiş olma, suçluluk ve hayata değer verme, imtihan ve sabır, rıza ve tevekkül” konularını da içeren 6 oturum yapılmıştır. Bu uygulamada zihindeki olumsuz dini düşünceleri ve algıları alternatif olumlu düşünce ile değiştirmek, ailelerin kendi inançlarını kaynak olarak kullanıp onları manevi açıdan güçlendirmek amaçlanmıştır. Aileler bu küçük uygulamadan olumlu düşüncelerle ayrılmışlardır. Bu tür çalışmaların devamlı olarak düzenlenmesi, çeşitli sosyal aktivitelerle desteklenmesi önerilmiştir. en_US
dc.description.abstract Families with disabled children have many difficulties in their lives. Thus, various financial and spiritual support needs of the families are determined and tried to be met. Psychological support programs are being implemented to help families cope with the stress they are experiencing as well as meeting their needs such as health services and financial assistance. Spiritual counseling is a method of support that also involves religious explanations against traumatic events in life. There are many studies suggesting diversity and cultural approach in the support for family. In our country, spiritual support is given at hospitals and prisons. "Disabled coordinators" within the Presidency of Religious Affairs are on the agenda for spiritual support for disabled people and their families. In this study, a sample application on the Islamic religious framework was tried through examination ofreligious counseling. Study was undertaken with six sessions with 5 volunteer mothers met during the visits to rehabilitation centers for special education,involving topics such as "being guilty and giving value to life", "examen and patience", "consent and submission".In this practice, it was aimed to change the negative religious thoughts and perceptions in mind with alternative positive thinking, through using their beliefs as a source and empower them spiritually. The families left this minor practice leaving positive thoughts behind. It is suggested that such studies should be organized regularly and supported by various social activities. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi en_US
dc.relation.isversionof http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2449 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Manevi destek en_US
dc.subject Engelli çocuk en_US
dc.subject Tevekkül en_US
dc.subject Disabled child en_US
dc.subject Trusting en_US
dc.title Engelli çocuğa sahip annelere yönelik manevi destek ile güçlendirme uygulaması en_US
dc.title.alternative Empowerment implementation with mental support for mother with handicapped childen en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü en_US
dc.contributor.authorID jbossn181 en_US
dc.identifier.issue 57 en_US
dc.identifier.startpage 311 en_US
dc.identifier.endpage 322 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics