DSpace@Bartin

Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının problem kurabilme becerilerinin ı̇ncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Naime Gizem
dc.contributor.author Gökkurt Özdemir, Burçin
dc.date.accessioned 2019-07-09T13:31:17Z
dc.date.available 2019-07-09T13:31:17Z
dc.date.issued 2017-04-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1616
dc.description.abstract Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının problem kurabilme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını üç sınıf öğretmeni ve Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü son sınıfında öğrenim görmekte olan üç öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Stoyanova ve Ellerton (1996)‘un sınıflandırılması dikkate alınarak, problemler yapılandırılmamış (serbest problem kurma), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır. Bu doğrultuda, araştırmacı tarafından literatür de dikkate alınarak iki tane serbest, beş tane yarı-yapılandırılmış ve iki tane yapılandırılmış problem olmak üzere toplam dokuz problemden oluşan görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde, içerik analizi yöntemi benimsenmiş olup, veriler kategoriler ve kodlar altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Ayrıca katılımcıların yazılı cevaplarından doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Serbest, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem kurma durumlarına ait veriler önce kendi içinde analiz edilerek yorumlanmış ve bu yorumlarda kendi içlerinde ele alınarak genel bir sonuca ulaşılmıştır. Serbest problem kurmaya yönelik bulgular incelendiğinde, katılımcıların tümü problemi doğru ve mantıksal kurabilme kodu altında değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış problem kurmaya yönelik çalışmalar incelendiğinde problemi doğru ve mantıksal kurabilme kodundan sonra en çok tekrar eden kodun problem cümlesinde ifadesel hatalar yapma kodu olduğu görülmüştür. Yapılandırılmış problem kurma çalışmalarından elde edilen veriler incelendiğinde katılımcıların çoğunlukla problemi doğru ve mantıksaal kurabildiği, problemi doğru ve mantıksal kurabilme kodundan sonra en çok tekrar eden kodların ise problem cümlesinde ifadesel hatalar yapma ve problem cümlesinde fazladan değer belirtme olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin geneline bakıldığında en çok tekrar eden ilk üç kodun sırasıyla problemi doğru ve mantıksal kurabilme, problem cümlesinde ifadesel hatalar yapma ve problem cümlesinde fazladan değer belirtme olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının çoğunun problem kurma becerilerinin yeterli olduğu fakat problem durumlarını sözel olarak ifade etmede sorun yaşadıkları görülmüştür. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess en_US
dc.subject Problem kurabilme becerisi en_US
dc.subject Sınıf öğretmenleri en_US
dc.subject Sınıf öğretmeni adayları en_US
dc.title Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının problem kurabilme becerilerinin ı̇ncelenmesi en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.relation.journal I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics