DSpace@Bartin

Yaşam boyu öğrenme kurslarında yabancı dil olarak Türkçe (Edinburgh üçüncü yaş üniversitesi örneklemi)

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Serpil
dc.date.accessioned 2019-07-24T06:33:59Z
dc.date.available 2019-07-24T06:33:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Özdemir, S. (2016). Yaşam Boyu Öğrenme Kurslarında Yabancı Dil Olarak Türkçe (Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesi Örneklemi). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 297-311. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1688
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı Edinburgh Üçüncü Yaş Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin öğrenme nedenlerini, Türkçelerini geliştirmek için nelere ihtiyaç duyduklarını, hangi dil becerilerini geliştirmek istediklerini, Türkçe hakkında düşüncelerini ve Türkçe öğrenenlerin artması için yapmamız gerekenler konusunda önerilerini belirlemektir. Araştırma durum çalışmasıdır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ve gözlemlerle elde edilmiştir. Veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Edinburgh Üçüncü Yaş Akademisidir. Grubun Türkçe öğrenme amacı Türklerle iletişim kurmaktır. Grup üyeleri, Türkçeyi zor bir dil olarak değerlendirmektedir. Türkçelerini geliştirmek için Türk kültürüyle iç içe olmaya, okuma kitaplarına ve orta düzey Türkçe kurslarına ihtiyaç duymaktadırlar. Türkçe öğrenenlerin artması için Türk kültürünü tanıtan etkinliklerin yapılmasını, her seviyedeki okullarda Türkçe dersleri açılmasını önermektedirler. en_US
dc.description.abstract he aim of this study is to determine why foreingers learn Turkish as a foreing language in Edinburgh University of Third Age, what they need to improve their Turkish, which language skills they want to improve, what they think about Turkish and what they suggest us to increase Turkish learners as a foreing language.This research is a case study. The data was obtained through semi-structured interviews and observations. The descriptive analysis technique was used to analyze the data. The sample of study is Edinburgh University of Third Age.The group’s learning Turkishobjective is to communicate with Turkish people. Grup members considered Turkish as being a difficult language To develop their Turkish they need to be intertwined with Turkish culture, and they need reading books and intermediate level Turkish courses. To increase Turkish learners they suggest making social activities promoting Turkish culture, and opening Turkish courses in schools at all levels. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi en_US
dc.relation.isversionof 10.14686/buefad.v5i2.5000190781 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yabancı dil olarak Türkçe en_US
dc.subject Yaşam boyu eğitim en_US
dc.subject Üçüncü yaş üniversitesi en_US
dc.subject Edinburgh en_US
dc.subject Turkish as a foreing language en_US
dc.subject Lifelong learning en_US
dc.subject University of third age en_US
dc.subject Edinburgh en_US
dc.title Yaşam boyu öğrenme kurslarında yabancı dil olarak Türkçe (Edinburgh üçüncü yaş üniversitesi örneklemi) en_US
dc.title.alternative Turkish as a foreing language in life long learning courses (Edinburg University of third age sample) en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 35896 en_US
dc.identifier.volume 5 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 297 en_US
dc.identifier.endpage 311 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics