DSpace@Bartin

The effect of different self-assessment tools on students' attitudes towards learning english

Show simple item record

dc.contributor.author Şentürk, Burcu
dc.date.accessioned 2019-08-09T06:48:58Z
dc.date.available 2019-08-09T06:48:58Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1757
dc.description.abstract The study investigated the effect of self-assessment via European Language Portfolio (ELP), unit based checklist and learner style inventory on students’ attitudes towards learning English. The study was conducted at Bülent Ecevit University the School of Foreign Languages Basic English Deparment in the 2016-2017 academic year. The study also examined the attitudes of students and teachers towards the ELP and its implementation into the curriculum. Two data collection instruments were employed in this study. Semi-structured interviews were conducted with thirty students and five teachers. Attitude questionnaires were given to the students. Both the qualitative and quantitative results of the study indicated that the ELP, learner style inventory and unit based checklists are tools which can promote selfassessment on the condition that they are used effectively both by the teachers and students and as a consequence they support having more positive attitudes towards learning English. Additionally, it was found that the students felt positive towards the ELP and working with it as far as they used it correctly in their classes as part of the curriculum. In addition, the findings of the study indicated that both the teachers and the students believed that the ELP was a tool for self-assessment; however, the implementation of the ELP in the curriculum of the School of Foreign Languages at Bülent Ecevit University needs support since the ELP has only been newly introduced in Turkey as well and the teachers have very little information about the use and effectiveness of the ELP in language learning. However, this study showed that the ELP could be used as a tool to promote self-assessment and to create learnercentered classrooms in Turkey. Thus, promoting self-assessment is not as difficult as it is thought to be, and the ELP, learner style inventory and the unit based checklists are important tools to promote it. en_US
dc.description.abstract Bu çalışma, 2016-2017 akademik yılında Bülent EcevitÜniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda faklı öz-değerlendirme araçlarının öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı tutumları üzerindeki etkisiniaraştırmıştır. Ayrıca, bu okuldaki öğrencilerin veöğretmenlerin Avrupa Dil Portfolyosu’na(ADP)olan algılarını incelemiştir. ADP, öğrenme stili envanteri ve ünite odaklı kazanım listesi bu çalışmada kullanılan öz-değerlendirme araçlarıdır.Bu çalışmada üçveri toplama aracından faydalanılmıştır. Öğrencilerle ve beşöğretmenle mülakat yapılmıştır ve öğrencilere anket verilmiştir. Çalışmanın nitel ve nicel sonuçlarıADP, öğrenme stili envanteri ve ünite odaklı kazanım listelerinin sınıflarda öğretmenler ve öğrenciler tarafından doğru kullanımları şartıyla iyi birer öz-değerlendirme aracı olduklarıve dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeye katkı sağladıklar görülmüştürı.Ayrıca, ADP hakkında yeterince bilgiye sahip olmaları koşulu ve sınıflarda doğru şekilde uygulanması koşuluyla öğrencilerin ADP’ye ve ADP ile çalışmaya olumlu yaklaştıkları görülmüştür. İlaveten, öğrenciler ve öğretmenler ADP’nin iyi bir öz-değerlendirme aracı olduğunu, fakat ADP Türkiye’de yeni bir araç olduğu için Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretmenlerinin ADP’yi müfredata ekleme ve doğru uygulanması konusuna desteğe ihtiyaçları olduğu görülmüştür. Ayıca, bu çalışma ADP’nin öz-değerlendirmeyi desteklemek ve öğrenci odaklı sınıflar oluşturmak için iyi bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Hacettepe Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject ADP en_US
dc.subject Öz-değerlendirme en_US
dc.subject Öğrenme stili envanteri en_US
dc.subject Self-assessment en_US
dc.subject ELP en_US
dc.subject Unit based checklist en_US
dc.subject Learner style en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Education en_US
dc.title The effect of different self-assessment tools on students' attitudes towards learning english en_US
dc.title.alternative Farklı öz-değerlendirme araçlarının öğrencilerin ingilizce öğrenmeye karşı tutumları üzerindeki etkisi en_US
dc.type doctoralThesis en_US
dc.relation.journal Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 233 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics