DSpace@Bartin

Öğretmen olmanın standartları

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.contributor.author Gökkurt Özdemir, Burçin
dc.contributor.author Aklar, Songül
dc.date.accessioned 2019-08-19T11:30:24Z
dc.date.available 2019-08-19T11:30:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1765
dc.description.abstract Öğretmenlik mesleği, diğer mesleklerden farklı bir meslektir. Çünkü ürünü insandır. İnsan ise dünyadaki en değerli varlıktır. Bu noktada öğretmenlik mesleğini tercih edecek kişiler için hem lisans programına girişte, hem de mesleğe başladığında sahip olması gereken birtakım standartların belirlenmesi gerekmektedir. Mevcut durumdaki öğretmen olma şartları incelendiğinde aslında herkesin rahatça bu mesleği yapabileceği görülmektedir. Ancak diğer meslek dallarına bakıldığında ilgili mesleğin niteliğine uygun ölçütlerin olduğu görülmektedir. Öğretmenlik mesleğini tercih edenlerde lisans programına girişte herhangi bir standart aranmamaktadır. Üniversite sınavında ilgili öğretmenlik bölümünün taban puanını alan her birey o programa girme hakkını elde edebilmektedir. Sadece bilişsel becerileri dikkate alıp, duyuşsal becerileri hesaba katmamak ileride öğretmenlik mesleği açısından çok ciddi handikapların doğmasına neden olabilmektedir. Gazete haberleri incelendiğinde çocuk istismarı yapan, taciz ve şiddet uygulayan öğretmenlere rastlanmaktadır. Araştırmanın amacı öğretmen olma standartlarının gözden geçirilip, niteliksel yönden geçerli olabilecek ölçütlerin getirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma, olumsuz öğretmen davranışlarıyla ilgili olarak yapılan araştırmalar ve basında çıkan haberleri ortaya koymaya yönelik derleme türü bir araştırmadır. en_US
dc.description.abstract Teaching profession is different from the other professions. Because, its output is human, and human is the most precious creature in the world. That is why, some standards should be defined for the people who will do this profession both during the entrance to bachelor’s degree and and beginning of their profession. When current conditions for becoming a teacher are studied, it can be seen that everybody can easily do this job. However, when other professions are studied, it can be seen that there are some suitable professional criteria for those professions. There are no standards while entering to the bachelor’s degree for the ones that will choose becoming a teacher. Any individuals getting enough score for the departments of teacher training from the university entrance exam get the right to enter those programs. Just regarding cognitive skills and not taking affective skills into consideration may cause very serious handicaps for the profession in the future. There can be seen some teachers who make child abuse, harassment and violence whennewspapers are studied. There are no standards while entering to the bachelor’s degree for the ones that will choose becoming a teacher. Any individuals getting enough score for the departments of teacher training from the university entrance exam get theright to enter those programs. Just regarding cognitive skills and not taking affective skills into consideration may cause very serious handicaps for the profession in the future. There can be seen some teachers who make child abuse, harassment and violence when newspapers are studied. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Öğretmen en_US
dc.subject Duyuşsal beceriler en_US
dc.subject Bilişsel beceriler en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Teacher en_US
dc.subject Affective skills en_US
dc.subject Cognitive skills en_US
dc.subject Education en_US
dc.title Öğretmen olmanın standartları en_US
dc.title.alternative The standards for becoming a teacher en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 1 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 67 en_US
dc.identifier.endpage 79 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics