DSpace@Bartin

Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Muamber
dc.date.accessioned 2019-08-19T11:42:48Z
dc.date.available 2019-08-19T11:42:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1767
dc.description.abstract Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıftan araştırmanın amacına uygun olarak seçilen bir öğrencinin sesli okuma hatalarını düzeltmede, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede ve akıcı okumayı sağlamada kelime tekrar tekniğinin etkisi incelenmiştir. Araştırma, Ankara (Mamak ilçesi) Gülveren İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi üzerinde 2004-2005 bahar yarı yılı öğretim döneminde yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak seçilen öğrenciye, Türkçe ders kitabından düzeyine uygun olarak seçilen metinler okutulmuş, öğrencinin okuması ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve okutulan metin ile ilgili 6 tane okuduğunu anlama sorusu sorulmuştur. Öğrencinin okuma hataları ve okuduğunu anlama düzeyi hata analizi envanterine göre belirlenmiştir. Uygulama öncesi yapılan değerlendirme sonucunda öğrencinin okuma seviyesinin 5. sınıf endişe düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Kelime tekrar tekniği ile sunulan 2.5 aylık bir öğretimin sonunda öğrencinin okuma düzeyinin 5. sınıf seviyesinde bağımsız düzeye, 6 ve 7. sınıf seviyesinde ise öğretim düzeyine çıktığı, okuma hatalarında önemli derecede azalma olduğu ve akıcı okuma becerilerinin geliştiği görülmüştür. en_US
dc.description.abstract In this study, effect of word drill technique to correction of oral reading errors develop reading comprehension of skills and supply of fluently reading of a student who has been chosen the aim of the research from the 8th class of primary school.The research was applied the 8th class student at Gülveren Primary school (in Mamak) in Ankara in the second term of years 2004-2005. The student who was chosen for the aim was made to read texts which were suitable to his level and was recorded, then he was asked six questions of reading comprehension. His oral reading errors and comprehension level of reading was determined according to informal reading inventory. The result of evaluation which was done before application, the student’s reading degree was at 5th class frustration level was determined. After 2.5 month education period with word drill technique, the readind level of the student incareased to 5th class independent level and to 6th, 7th classes instructional level, a significant decline at his reading errors, a progress at his fluently reading of skills which he read were determined. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Gazi Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kelime tekrar tekniği en_US
dc.subject Akıcı okuma en_US
dc.subject Sesli okuma hataları en_US
dc.subject Okuduğunu anlama en_US
dc.subject Word drill technique en_US
dc.subject Fluentlyreading en_US
dc.subject Oral reading errors en_US
dc.subject Reading comprehension en_US
dc.title Kelime tekrar tekniğinin akıcı okuma becerilerini geliştirmeye etkisi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi en_US
dc.contributor.department Batın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 0000-0003-1736-7717 en_US
dc.identifier.volume 6 en_US
dc.identifier.issue 2 en_US
dc.identifier.startpage 323 en_US
dc.identifier.endpage 350 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics