DSpace@Bartin

Uşak kenti eski tabakhane bölgesi kentsel dönüşüm projesi üzerine bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Koçan, Nurhan
dc.date.accessioned 2019-09-02T08:10:16Z
dc.date.available 2019-09-02T08:10:16Z
dc.date.issued 2012-01-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1826
dc.description.abstract Günümüzde kentsel arazi değerinin artması ve ortaya çıkan yeni kentsel mekan ihtiyaçları nedeniyle kent merkezlerinde kalan eski endüstriyel alanlar, sürdürülebilir plan kararlarıyla yeniden kullanılmayı gerektirmektedir. Kentsel dönüşüm, terk edilmiş, eskimiş kentsel alanlara sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel açılardan yeni bir kimlik ve karakter yüklemektedir. Uşak Kenti Eski Tabakhane Bölgesi kentsel dönüşüm alanı, deri işletmelerinin büyük kısmının boşaltılmış olduğu, çoğunluğu boş ve yıpranmış fabrika binalarından oluşmaktadır. Alan kent merkezine yakınlığı açısından önemli bir bölge olmakla birlikte Dokuz Sele Deresi çevresinde bulunması ile de önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi doğal çevreyi gözeten, kentle bütünleşmiş yeni bir yaşam alanı ve sosyo-kültürel merkez yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışmada Uşak Kenti Eski Tabakhane Bölgesi kentsel dönüşüm projesinin planlama süreçleri açıklanacakve projenin kente etkisi değerlendirilecektir. en_US
dc.description.abstract Nowadays, the oldindustrialareas in urban centers because oftheincreasingthe value ofurbanlandandtheemergence of newurbanspace needs sustainableplanrequiresdecisionsto be usedagain. Urbanregeneration, anewidentityandcharacterinstalls of socio-cultural, economicandphysicalaspects on abandoned, oldurbanareas. UsakCity OldTanneryRegionurban regenerationarea, composed ofthe mostly pour down the skinbusinesses, emptyanddamagedfactory buildings. An area is important in terms ofproximity tothe citycenterarea but also important with the Dokuz Sele River around. Will be take urban regenerationproject, aims to creating guards of naturalenvironment, integratedcity, a new living area and socio-cultural center. In the studyexplained on urbanregenerationprojectof UsakCity OldTanneryRegionplanningprocessesand effects on the urban area. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Düzce Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kentsel dönüşüm en_US
dc.subject Endüstri alanları en_US
dc.subject Dönüşüm projeleri en_US
dc.subject Urban regeneration en_US
dc.subject Industrial area en_US
dc.subject Regeneration project en_US
dc.title Uşak kenti eski tabakhane bölgesi kentsel dönüşüm projesi üzerine bir değerlendirme en_US
dc.title.alternative A evaluationon urban regeneration project in theold tannery region of Usak city en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü en_US
dc.identifier.volume 8 en_US
dc.identifier.issue 1 en_US
dc.identifier.startpage 84 en_US
dc.identifier.endpage 92 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics