DSpace@Bartin

Geçmişten geleceğe ahlak

Show simple item record

dc.contributor.editor Ünal, Asife
dc.date.accessioned 2016-03-02T08:49:41Z
dc.date.available 2016-03-02T08:49:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Ünal, A. (Ed.). (2015). Geçmişten geleceğe ahlak. Bartın: Bartın Üniversitesi en_US
dc.identifier.isbn 9786059895088
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/182
dc.description Uluslararası Katılımlı Sempozyum, 13-14 Mayıs 2015, Bartın en_US
dc.description.tableofcontents İÇİNDEKİLER Takdim .................................................................................................... 5 Sunuş .................................................................................................... 7 Önsöz .................................................................................................... 9 I. OTURUM: DİN VE AHLÂK .................................................................................................... 17 Usûl Hatasının İbadet-Ahlâk İlişkisine Olumsuz Etkileri Prof. Dr. Mustafa Yıldırım .................................................................................................... 19 Ahlâk ve Âdâb Sûresi Hucurât Sûresi’nin Verdiği Ahlâkî Mesajlar Prof. Dr. Davut Aydüz .................................................................................................... 29 Meşrutiyet Dönemi Osmanlıda Bir Felsefe-Din Uzlaşması - 14 - Olarak ‘Dinî Ahlâk’ Doç. Dr. İrfan Görkaş ..................................................................................................... 51 Tanzimat’tan Sonra Eğitimde Dinî Ahlâk’tan Millî Ahlâka Geçiş Yrd. Doç. Gülsüm Pehlivan Ağırakça ..................................................................................................... 69 II. OTURUM: FELSEFE VE AHLÂK ..................................................................................................... 89 Milli Ahlâkın Oluşmasında “Aile Felsefesi”nin Rolü Doç. Dr. Faik Elekberov ..................................................................................................... 91 İslâm Ahlâk Felsefesine Dair Sorunlar ve Yeni Perspektiflere Dönük Öneriler Doç. Dr. Ömer Bozkurt ..................................................................................................... 111 - 15 - Paul Bloom ve Evrimsel Bir Rastlantı Olarak Ahlâk Yrd. Doç. Dr. Osman Zahid Çifçi -Arş Gör. Nuri Çiçek .................................................................................................... 123 Doğal Yasa Teorisi ve Maturidi Ahlâkı Yrd. Doç. Dr. Engin Erdem .................................................................................................... 141 III. OTURUM:AHLÂK TASAVVURLARI .................................................................................................... 151 Temel İslâm Bilimlerinde Dinsel Hakikat ve Ahlâk Tasavvuru Prof. Dr. Mehmet Evkuran .................................................................................................... 153 Nasîreddin Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsirî Adlı Eserindeki Görüşleri Prof. Dr. Abdulvahap Taştan .................................................................................................... 173 Erol Güngör Düşüncesinde Ahlâkın Temellendirilmesi ve Sosyal Ahlâk - 16 - Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu ..................................................................................................... 187 Marifet- Fazilet İlişkisi Bağlamında Mehmet Akif’in Ahlâk Anlayışı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Necip Yılmaz ..................................................................................................... 195 IV. OTURUM: DİNLERDE VE AİLEDE AHLÂK ..................................................................................................... 213 Dinler Ortak Bir Ahlâkta Buluşabilir mi? Doç. Dr. Bekir Zakir Çoban ..................................................................................................... 215 Yahudi Geleneğinde Cinsellik Ahlâkı Yrd. Doç. Dr. Cihat Şeker ..................................................................................................... 223 Hıristiyan Ahlâk İlkelerinin Temeli Olarak On Emir’in Anlaşılma Biçimleri - 17 - Arş. Gör. Şahin Kızılabdullah .................................................................................................... 239 Bebeklerde Ahlâki Bilinç Mümkün mü? Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Ovacık- Öğr. Gör. Mehmet Evren .................................................................................................... 251 Ahlâk Öğretiminde Aile: “Vicdan” Örneğinde Bir Model Denemesi Yrd.Doç. Dr. Yıldız Kızılabdullah .................................................................................................... 265 Geleneksel Aileden Modern Aileye Ahlâk Dejenerasyonu Ebru Subaşı .................................................................................................... 281 V. OTURUM: İSLÂM VE AHLÂK .................................................................................................... 297 Kur'an'da Güzel İnsan Modeli Doç. Dr. Erdoğan - 18 - Baş ..................................................................................................... 299 Güzel Ahlâka Dönüştürülemeyen ve Âdetleşen İbadetler Sorunu- Hadisler Bağlamında Bir İnceleme Doç Dr. İbrahim Kutluay ..................................................................................................... 317 İslâm Öncesinde Arapların Ahlâkî Yapısı ve Bunun Kur’ân’daki Yansımaları Yrd. Doç. Dr. Ferihan Özmen ..................................................................................................... 337 İslâm Ahlâkının Temeli Olması Bakımından Sünnet ve Müslüman İmajı Açısından Göz Önünde Bulundurulması Gereken Temel Noktalar Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ..................................................................................................... 357 İslâm Hukuku’nda Ahlâkın Hukuk İçindeki Yeri ve Hukukun Tesir Gücüne Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zeki Yaka ..................................................................................................... - 19 - 379 VI. OTURUM: SANATTAN TURİZME AHLÂK .................................................................................................... 407 Divânu Lugati’t-Türk’te Bulunan Ahlâki Kavramlar Prof. Dr. İsmail Erdoğan .................................................................................................... 409 Mesleki Ahlâktan İş Etiğine Kamuda Değerler Dönüşümü Doç. Dr. Mahmut Bozan .................................................................................................... 429 Turizm/İnanç Turizmi ve Ahlâk Doç. Dr. Mehmet Alparslan Küçük .................................................................................................... 447 Sanatın Ahlâkiliği Mes'elesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yıldırım .................................................................................................... 487 İctimaı̂ Olandan Siyası̂ Zemine Ahlâkın Serencamı - 20 - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kesgin ..................................................................................................... 495 VII. OTURUM: MODERNİTE VE AHLÂK ..................................................................................................... 521 Sosyal Medya ve Din - Facebook Örnekleminde Dini İçerikli Paylaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme Doç. Dr. Adem Korukcu -Doç. Dr. Muammer Cengil -Özkan Ardahanlı ..................................................................................................... 523 Tüketimcilik Paradigması Açısından Ahlâkın Anlam ve Değeri Doç. Dr. Ramazan Adıbelli ..................................................................................................... 547 Çağdaş Dönemde İslâm Ahlâk Anlayışının Temellerini Yeniden Oluşturmaya Çalışmak-İsmail Raci Faruki Örneği Yrd. Doç. Dr. Tamer Yıldırım ..................................................................................................... 569 - 21 - Postmodern Ahlâkın Felsefi Temellerinin İrdelenmesi Esra Salar .................................................................................................... 585 Postmodern Toplumda Ahlâkın Yeniden İnşası Bir “Panoptikon” Çözümlemesi Arş. Gör. Sıddık Ağçoban .................................................................................................... 599 DEĞERLENDİRME OTURUMU .................................................................................................... 621 Prof. Dr. Abdulah Özbek .................................................................................................... 623 Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu .................................................................................................... 629 Prof. Dr. Celal Türer .................................................................................................... - 22 - 633 Prof. Dr. Yakup Civelek ..................................................................................................... 639 Doç. Dr. Asife Ünal ..................................................................................................... 643 en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.relation.ispartofseries Bartın Üniversitesi Yayınları;No: 23
dc.relation.ispartofseries İslami İlimler Fakültesi Yayın;No: 01
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ahlak en_US
dc.subject İslam ahlakı en_US
dc.subject İslam felsefesi en_US
dc.subject Islamic philosophy
dc.subject Ethics
dc.subject Islamic morality
dc.title Geçmişten geleceğe ahlak en_US
dc.type conferenceObject en_US
dc.description.version Karınca Creative Ajans Matbaacılık Eflal Matbaacılık en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics