DSpace@Bartin

Some physical and mechanical properties of maritime pine and poplar exposed to oil-heat treatment

Show simple item record

dc.contributor.author Taşdelen, Mehmet
dc.contributor.author Can, Ahmet
dc.contributor.author Sivrikaya, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-10-02T06:24:24Z
dc.date.available 2019-10-02T06:24:24Z
dc.date.issued 2019-10-01
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/49158/566647
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1871
dc.description.abstract Oil-heat treatment is an environmentally friendly method to improve dimensional stabilization of wood. In this process, vegetable oil is used as a heating medium in different temperatures and times. In this study, maritime pine (Pinus pinaster marittima) and poplar (Populus euroamericana) samples subjected to oil heat treatment with safflower, linseed and hazelnut oil at 160 °C, 180 °C and 200 °C for 2,4 and 6 hours respectively. Water soaking was performed to untreated and oil-heat treated samples for two weeks. In this period water uptake and tangential swelling of the samples were measured. In addition, compression strength of the samples was determined parallel to the fiber direction. According to the results, oil-heat treatment considerably reduced the water uptake in maritime pine and poplar while the performance of only vacuum heat treatment was similar with control samples. The improvement in tangential swelling was clearly shown in the poplar samples rather than maritime pine. Vacuum-heat treatment and oil-heat treatment increased the compression strength of maritime pine compared to control samples. en_US
dc.description.abstract Yağlı ısıl işlem ahşabın boyut stabilizasyonunu arttırmak için çevre dostu bir yöntemdir. Bu işlemde yağ farklı sıcaklık ve sürelerde ısı ortamı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada; sahil çamı (Pinus pinaster marittima ) ve kavak (Populus euroamericana ) odun örnekleri aspir yağı, keten yağı ve fındık yağı ile 160 °C, 180°C ve 200°C’de 2,4 ve 6 saat süre ile ısıl işleme tabi tutulmuşlardır. Yağsız ve yağlı ısıl işleme maruz bırakılmış odun örnekleri için 2 hafta boyunca su alma testi gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte örneklerin su alma ve teğetsel genişleme değerleri ölçülmüştür. Ayrıca örneklerin liflere paralel basınç direnci değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yağlı ısıl işlem sahil çamı ve kavak örneklerinin su alma oranlarını önemli ölçüde azaltırken, vakum altında ısıl işlem uygulanan örnekler kontrol ile benzer davranışlar sergilemiştir. Kavak örneklerinde teğetsel genişleme sahil çamı örneklerine kıyasla gözle görülür oranda iyileşmiştir. vakum-ısıl işlem ve yağlı ısl işlem kontrol örneklerine kıyasla sahil çamının basınç direncini artırmıştır. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Turkish Journal of Forestry en_US
dc.relation.isversionof 10.18182/tjf.566647 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Yağlı ısıl işlem en_US
dc.subject Oil-heat treatment en_US
dc.subject Vakumlu ısıl işlem en_US
dc.subject Vacuum heat treatment en_US
dc.subject Fındık yağı en_US
dc.subject Hazelnut oil en_US
dc.title Some physical and mechanical properties of maritime pine and poplar exposed to oil-heat treatment en_US
dc.title.alternative Yağlı ısıl işlem uygulanmış sahil çamı ve kavak örneklerinin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Turkish Journal of Forestry en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü en_US
dc.identifier.volume 20 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 254 en_US
dc.identifier.endpage 260 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics