DSpace@Bartin

Sivil toplum kuruluşlarında görev alan gençlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik görüşleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özkayran, Seçil Eda
dc.contributor.author Abalı, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-10-02T07:13:09Z
dc.date.available 2019-10-02T07:13:09Z
dc.date.issued 2019-07-11
dc.date.submitted 2019-07-11
dc.identifier.citation Abalı, A. (2019). Sivil toplum kuruluşlarında görev alan gençlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1874
dc.description.abstract Sivil toplum kuruluşlarının birey, toplum ve karar alma süreçleri üzerine olan etkileri son yıllarda artan bir öneme sahip olmuştur. Yaşam boyu öğrenme ise anne karnından mezara kadar bireylerin ihtiyaç duydukları tüm bilgi, değer ve becerileri sunmalarını sağlayan bir süreçtir. Bu araştırmanın temel amacı sivil toplum kuruluşlarında bulunan gençlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik görüşlerinin alınmasıdır. Sivil toplum kuruluşlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine katkısının olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Türkiye’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gençler oluşturmaktadır. Veri toplama işlemi görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda gençlerin, sivil toplum kuruluşlarında yer almalarının yaşam boyu öğrenme yeteneklerine pozitif yönde etki ettiği belirlenmiştir. en_US
dc.description.abstract Lifelong products of civil society organizations, individuals, and decision-making processes are a process of presenting all the information, value and value that individuals need from the womb to the grave. The main objective of this research is to make the views of young people in non-governmental organizations on lifelong learning competencies. Investigate whether civil society organizations contribute to lifelong learning competencies. Phenomenology of qualitative research design. Turkey's young people from various NGOs. Data collection was performed by interview method. Learning about research, non-governmental organizations' positive impact on their lifelong learning ability was expressed. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Sivil toplum kuruluşları en_US
dc.subject Yaşam boyu öğrenme en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Non-governmental organizations en_US
dc.subject Lifelong learning en_US
dc.title Sivil toplum kuruluşlarında görev alan gençlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik görüşleri en_US
dc.title.alternative Youth in civil society organizations opinions on lifelong learning competences en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yaşam Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics