DSpace@Bartin

Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde çekim ekler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Delice, Tuna Beşen
dc.contributor.author Abdullah, Asan Sharaf Abdullah
dc.date.accessioned 2019-10-03T08:23:54Z
dc.date.available 2019-10-03T08:23:54Z
dc.date.issued 2019-06-21
dc.date.submitted 2019-06-21
dc.identifier.citation Abdullah, A. S. A. (2019). Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde çekim ekler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1881
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Irak Türkmen Türkçesinin Kerkük ve Tuzhurmatu ağzında kullanılan çekim eklerinin, yapı ve işlev bakımından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 2003' ten sonra Irak’ta Türkiye Türkçesi eğitimi veren okulların ve kursların açılması, basılan kitapların artık Türkiye Türkçesiyle yazılıyor olması nedeniyle yazılı dil olarak kullanımdan kalkan Irak Türkmen Türkçesinin dil özelliklerinin kayda geçirilmesi dil araştırmaları bakımından gereklidir. Bu düşünceyle hareket ederek Irak Türkmen Türkçesinin Kerkük ve Tuzhurmatu ağzıyla yazılmış olan eserlerde geçen çekim ekleri tespit edilmiştir. Bu eklerin tarihî dönemlerdeki ve Oğuz grubu lehçelerindeki kullanımları belirlenmiştir. Bu şekilde Irak Türkmen Türkçesindeki yapıların hangi Oğuz lehçesine daha yakın olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmada çekim ekleri isme ve fiile getirilmelerine göre sınıflandırılmış ve ek endiği sözcükte hangi işlevle kullanıldığı belirlenmiştir. Bütün ekler, örnek cümlelerde geçen çekim eki almış sözcüklerle tanımlanmıştır. Eş zamanlı ve karşılaştırmalı yöntemle hazırlanan bu tezin sonunda diğer Oğuz grubu lehçelerinde kullanılan çekim ekleriyle Irak Türkmen Türkçesindeki çekim eklerinin karşılaştırıldığı tablolar yer almaktadır. en_US
dc.description.abstract This study has been prepared with a view to evaluating the structure and functions of inflectional suffixes used in the language of the Kirkuk and Tuzhurmatu Iraqi Turkmen. With the introduction of the common Turkish as the language of instruction in schools and courses in Iraq in 2003 along with the publication of books printed in the common Turkish language, the Iraqi Turkmen language that is used in print has fallen into disuse. As such it is necessary to record the language characteristics of the Iraqi Turkmen Turkish in regard to linguistics. With this in mind, the inflectional suffixes that are written in the Kirkuk and Tuzhurmatu dialects of the Iraqi Turkmen Turkish language have been determined. These suffixes have been put to use in past historical periods and have also been used in the Oghuz group dialect. In the study, the inflectional suffixes have been classified according to their nouns and verbs and its function has been determined according to the word to which it has been added to. All the suffixes have been defined by the words that have suffixes in the sample sentences. At the end of this thesis there is a table that has been prepared using a synchronic and comparative method of the suffixes used in other Oghuz dialects as compared to those used in the Iraqi Turkmen Turkish language. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Türk dili en_US
dc.subject Azerbaycan Türkçesi en_US
dc.subject Dil bilim en_US
dc.subject Çekim ekleri en_US
dc.subject Irak Türkmen Türkçesi en_US
dc.subject Türkiye Türkçesi en_US
dc.subject Azerbaijani Turkish en_US
dc.subject Inflectional suffixes en_US
dc.subject Iraqi Turkmen Turkish en_US
dc.subject Turkey Turkish en_US
dc.title Türkiye Türkçesi ve Irak Türkmen Türkçesinde çekim ekler en_US
dc.title.alternative Inflectional suffixes in the common Turkish and Iraqi Turkmen Turkish language en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics