DSpace@Bartin

Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin hayal gücüne yönelik bir eylem araştırması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Er, Harun
dc.contributor.author Akdeniz, Cansu
dc.date.accessioned 2019-10-04T09:16:05Z
dc.date.available 2019-10-04T09:16:05Z
dc.date.issued 2019-07-24
dc.date.submitted 2019-07-24
dc.identifier.citation Akdeniz, C. (2019). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin hayal gücüne yönelik bir eylem araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/1891
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır en_US
dc.description.abstract Yaratıcı drama, öğrencilerin kendi oyunlarını üretmeleri ve hayal gücüyle harmanlayıp ürettikleri bu ürünü özgürce sergilemeleri anlamına gelmektedir. Yaratıcı drama sürecinde öğrencilerin kendi metinlerini kendilerinin oluşturmasından, bu anlamda hayal güçlerini kullanmalarından söz edilmiştir. Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama uygulamalarının hayal gücüne etkisini incelemektir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6. Sınıf ile gerçekleştirilen “Güç, Yönetim ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin bu uygulamalı çalışmada eylem araştırması yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Üsküdar İlçesi’ndeki özel bir ortaokulun 6. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Ön değerlendirme-son değerlendirme, gözlem, öz değerlendirme, rubrik, günlük, çiz-anlat veri toplama araçlarının kullanıldığı araştırma için ders etkinlik planı hazırlanmıştır. Uygulanan ders etkinlik planı sonucunda öğrencilerin yaratıcı drama yöntemiyle aktarılan derste hayal güçlerini kullandıklarını, öğrenmeyi gerçekleştirdikleri görülmüştür. en_US
dc.description.abstract Creative drama means that students can freely produce their own games and display this product they produce. In the process of creative drama, it is mentioned that students create their own texts and use their imagination in this sense. The purpose of this research; To examine the effects of creative drama practices on imagination in social studies. Within the scope of social studies course, it is preferred to use the action research method in this applied study related to the eylem Power, Management and Society alan learning area realized with the 6th Grade. The study group consisted of 6th grade students from a private secondary school in Üsküdar, İstanbul. Pre-evaluation - final evaluation, observation, self-evaluation, rubric, daily, line-up data collection tools used for research; course activity plan was prepared. As a result of the lesson activity plan, it was seen that the students used their imagination in the course which was transferred by the creative drama method and they realized the learning. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Sosyal bilgiler dersi en_US
dc.subject Yaratıcı drama en_US
dc.subject Social studies course en_US
dc.subject Creative drama en_US
dc.title Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin hayal gücüne yönelik bir eylem araştırması en_US
dc.title.alternative An action research on the imagination of creative drama method in social studies en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics