DSpace@Bartin

Browsing Fakülteler by Author "0000-0002-5979-180X"

Browsing Fakülteler by Author "0000-0002-5979-180X"

Sort by: Order: Results:

 • Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
  Ahmet Hamdi Tanpınar denemelerinde daha çok edebiyat, müzik, mimari, resim gibi güzel sanatların değişik alanlarıyla ilgili meselelerle ilgilendiği gibi tarih, sosyoloji ve estetik kuramları üzerine yazılar da kaleme ...
 • Öner, Haluk (Türk Göç Sempozyumu, 2016)
  Yahya Kemal Beyatlı, çevre, kültür, tecrübe birlikteliğini hem sanatını hem şahsiyetini oluştururken bir araya getirmiştir. Bu birliktelikler kimi zaman ortaya tezatlık çıkarmış olsa da bu tezatlık onun sanat ve tecrübesini ...
 • Öner, Haluk (The Journal of Social Sciences, 2017)
  Mekân olgusu, insan hayatında yalnızca pratiğe dönük bir alanı içermez. Mekân algısı, süreç boyunca pratik alandan zihinsel alana geçerek geniĢlemiĢtir. Edebi eserlerde de benzer bir süreç yaĢanmıĢ ve mekân, metnin yapısal ...
 • Öner, Haluk (Bartın Üniversitesi, 2016)
  En köklü ve tarihsellik serüveni en uzun edebi tür olan şiirin de süreç boyunca toplumsal değişimin estetik kaydını tuttuğu söylenebilir. Şiir, bu kaydı mazmun, benzetme, analoji, imge, söylem, metafor, sözcük ve dizelerin ...
 • Öner, Haluk (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016)
  Anlatıcının rolü, romancının metindeki konumunu, roman metnindeki mekân, üslup, zaman algısını belirleyen yapı taşlarından biridir. Geçmiş, bugün, gelecek düzleminde kahramanların ruh hallerini yansıtabilmek için romancının ...
 • Öner, Haluk (Ulakbilge Dergisi, 2017)
  Edebiyatta zaman algısı ve zamanı kullanma biçimi, nesnel ölçütlere göre şekillenebileceği gibi geçmiş-şimdi-gelecek düzleminin insan duygularına ve psikolojisine göre değişebilen bir algı üzerinden de görülebilir. Zaman, ...
 • Öner, Haluk (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Mahalle; sosyal hayatın yerlilik vurgusu yapan, kültürel, ekonomik açıdan benzer insanları bir araya getiren yahut benzemeyenleri yakınlaştıran, aidiyet hissini mekânla özdeşleştiren dinamik unsurlarından biridir. Kenar ...
 • Öner, Haluk (International Journal of Cultural and Social Studies, 2016)
  Türk öykücülüğünde fantezi yazarlığının önemli isimlerinden biri olan Nazlı Eray (d. 1945), yazın yaşamına girdiği 1960’lı yıllardan bugüne kadar çizgisinden şaşmadan edebî üretimini fanteziler üzerine kurmuştur. Eray’ın, ...
 • Öner, Haluk (Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019)
  Garip hareketi, Cumhuriyet devri Türk şiirinde etkisini 1940’lı yıllardan bugüne devam ettirmiştir. Bu anlayışı devam ettiren şairler her geçen gün azalsa da Garip hareketinin Türk şiirine gelenek karşıtlığı; sıradanlığı, ...
 • Öner, Haluk (Gece Yayınları, 2017)
  Edebiyat tarihçiliğine metodolojik bir boyut kazandıran Fuad Köprülü, bu metodu tarih, dönem atmosferi ve toplumsal gerçekliklerden yola çıkarak oluşturmuş, sanatçıyı yahut sanat eserini içinde bulunduğu dönemin toplumsal ...
 • Öner, Haluk (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014)
  Fransız ve dünya edebiyatının en önemli üslup yazarlarından biri olan Marcel Proust, on dört yıllık emeğinin ürünü olan Kayıp Zamanın İzinde serisinde yüzlerce karakterin yaşamını zamanın kozmik ve psikolojik algısından ...
 • Öner, Haluk (Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2014)
  Türk İslam yaşamının mistik boyutu olan Tasavvuf, bir düşünce biçimi olmasının yanı sıra tarihsel süreç boyunca gündelik yaşamı etkileyen bir davranış biçimidir. Anadolu’nun Türk İslam kültürüyle yoğrulan bir coğrafyaya ...
 • Öner, Haluk (Journal of Turkish Studies, 2014)
  Son dönem Türk romanında nitelik ve nicelik bakımından yaşanan yükseliş okurları seçici bir tavır takınmaya zorlamaktadır. Romanların sayıca çokluğu, romanlardaki posmodernist etkilerin artışı da farklı okur profillerinin ...
 • Öner, Haluk; Şen, Can (Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
  Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve ...
 • Öner, Haluk (Turkish Studies International Academic Journals, 2018)
  Milli Edebiyat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan dönemde şair ve mizah yazarı kimlikleriyle öne çıkmış Yusuf Ziya Ortaç’ın altı romanı bulunmaktadır. Onun bu romanları; şiir, tiyatro, hatıra, gezi ve fıkra türlerinde ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account