DSpace@Bartin

Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koçan, Nurhan
dc.contributor.author Rüzgar, Hakan
dc.date.accessioned 2017-04-19T11:43:43Z
dc.date.available 2017-04-19T11:43:43Z
dc.date.issued 2016-12-14
dc.date.submitted 2016-12-14
dc.identifier.citation Rüzgar, H. (2016). Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/257
dc.description.abstract Bu çalışma Adıyaman İli ve yakın çevresinde turizm ve rekreasyon potansiyelinin belirlenmesine yöneliktir. Çalışma kapsamında alanın doğal ve kültürel peyzaj envanteri çıkarılarak bir veri tabanı oluşturulmuştur. Mevcut turizm ve rekreasyon potansiyelinin ortaya konulabilmesi amacıyla turizm alanlarının altyapısı ve bölge sorunları, turizm olanakları irdelenmiştir. Araştırma kapsamında, çalışma alanının sorunlarını, mevcut kullanımlarını ve potansiyel kullanımlarını belirlemek ve öneriler geliştirebilmek için anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda Adıyaman İli ve yakın çevresinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi değerler elde edilen veriler ışığında tasnif edilmiştir; Bu kaynakların aktif kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm planı elde edilmiş ve turizm rotası oluşturulmuş, alanın sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. en_US
dc.description.abstract This study is aimed to determine tourism and recreation potential in Adıyaman province and its vicinity. Within the scope of the study, a database was created by extracting the natural and cultural landscape inventory of the area. In order to be able to reveal the current tourism and recreation potential, the infrastructure of tourism areas and regional problems and tourism opportunities are examined. Within the scope of the research, a questionnaire study was conducted in order to determine the problems, current uses and potential uses of the study area and to develop suggestions. As a result of the study, natural, cultural and historical values in Adıyaman province and its vicinity were classified in the light of the data obtained; in order to ensure the active use of these resources, the aim and the tourism plan have been obtained and the tourism route has been established and the solution proposal for the problems of the area has been presented. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Peyzaj mimarlığı en_US
dc.subject Turizm en_US
dc.subject Rekreasyonel peyzaj en_US
dc.subject Landscape architecture en_US
dc.subject Tourism en_US
dc.subject Recreational landscape en_US
dc.title Adıyaman ili ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin belirlenmesi üzerine bir çalışma en_US
dc.title.alternative A study on determination of recreational landscape potential for tourism of Adıyaman and near environment en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics