DSpace@Bartin

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bozkuş, Taner
dc.contributor.author Çiçek, Ozan
dc.date.accessioned 2018-03-06T13:54:23Z
dc.date.available 2018-03-06T13:54:23Z
dc.date.issued 2018-02-02
dc.date.submitted 2018-02-02
dc.identifier.citation Çiçek, O. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/427
dc.description Tez, yazarı tarafından 22.06.2018 tarihine kadar erişime kısıtlanmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu araştırmada, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversite, cinsiyet, lisans, anne eğitim, baba eğitim, ekonomik gelir, büyüdükleri yer ve mezun oldukları lise türlerine göre yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz yeterlik düzeyleri nasıl farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç bağlamında yapılan araştırma tarama modelidir. Araştırmaya 13 ilde bulunan beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 840 öğretmen adayı örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği” ile “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye göre yansıtıcı düşünme eğilimleri ve öğretmen öz-yeterlikleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre yansıtıcı düşünme eğilimleri arasında bir farklılık olmadığı ve öğretmen özyeterlikleri arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının cinsiyet ve ekonomik gelir düzeylerine göre ölçeklerin geneline ilişkin anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasında pozitif yönde orta düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.description.abstract This study aims to determine the relationship between reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective teachers who study at the department of physical education and sports teaching. In this context, it was aimed to reveal how reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective physical education and sports teachers differ by their university, gender, bachelor's degree, education level of mother, education level of father, economic income, the place where they grew up, and the high school they graduated from. For sampling, 840 prospective teachers were included in the 3rd and 4th grades in the physical education and sport teaching departments, which are located on 13 provinces. "Reflective Thinking Tendency Scale of Teachers and Prospective Teachers" and "Teacher Self-Efficacy Scale" were used in the scope of the study. It was found that reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective physical education and sports teachers are at a high level. There is a significant difference between reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective physical education and sports teachers by their universities. Also, it was found that there is no difference between reflective thinking tendencies of prospective physical education and sports teachers but there is a significant difference between their teacher self-efficacy by the high schools they graduated from. In general, there is no significant difference in relation to the scales by gender and economic income levels of prospective physical education and sports teachers. It was found that a positive and almost moderate significant relationship exists between reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective physical education and sports teachers. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Yansıtıcı düşünme en_US
dc.subject Öğretmen adayları en_US
dc.subject Öğretmen öz-yeterlik en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Reflective thinking en_US
dc.subject Teacher candidates en_US
dc.subject Teacher self-efficacy en_US
dc.title Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişki en_US
dc.title.alternative The relationship between reflective thinking tendencies and teacher self-efficacy of prospective teachers who study at the department of physical education and sports teaching en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics