DSpace@Bartin

İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ünal, Fatma
dc.contributor.author Sağ, Çağrınur
dc.date.accessioned 2018-11-07T13:10:55Z
dc.date.available 2018-11-07T13:10:55Z
dc.date.issued 2018-06-26
dc.date.submitted 2018-06-26
dc.identifier.citation Sağ, Ç. (2018). İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/458
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Somut olmayan kültürel miras; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli uygulamaların etkilerini incelemektir. Sosyal bilgiler dersi kapsamında 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen somut olmayan kültürel miras eğitimine ilişkin bu uygulamalı çalışmada eylem araştırması yönteminin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Karabük Safranbolu İlçesi’ndeki bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Anket, görüşme, gözlem, öz değerlendirme ve günlük veri toplama araçlarının kullanıldığı araştırma için, etkinlik temelli bir eylem planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Etkinlik temelli eylem planı uygulama sonucunda, 4. sınıf öğrencilerinde somut olmayan kültürel mirasa ilişkin önemli bir farkındalık oluştuğu, öğrencilerin somut olmayan kültürel miras ögelerini tanıma, tanıtma, tanımlama, örnekler vererek açıklama yönünde başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin beyin fırtınası, zihin haritası, sergi, sözlü tarih, gezi çalışmalarından keyif aldıkları ve bu çalışmaların öğrenme süreçlerine önemli katkıda bulunduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, eğitimcilere örnek olarak sunulabilecek uygulamalı kültürel miras eğitimine yönelik farklı çalışmalar yapılması gibi öneriler sunulmuştur. en_US
dc.description.abstract Intangible cultural heritage means practices, representations, tellings, information, skills, instruments and cultural places that communities, groups and sometimes individuals describe as one part of their cultural heritage. The purpose of this research is study effects of activity based practices on intangible cultural heritage in social studies class. In the context of social studies class, in this practical study about intangible cultural heritage teaching, activity research method is preferred to be used. The study group of this research is 4th grade students in a primary school in Safranbolu, Karabük. For this study in which survey, interview, observation, self assesment and daily data collection instruments are used, an activity based course of action was prepared and implemented. Data of this research was analyzed through descriptive analysis. At the end of activity based course of action practice, for the 4th grade students important awareness on intangible cultural heritage developed, it was understood that they succeded in familiarizing, introducing , describing intangible cultural heritage elements and explaining through examples. It was concluded that students enjoyed brain storming, mind map, demonstration, oral history and those contributed to students’ learning process importantly. At the end of the research some suggestions were provided such as different actions on applied cultural heritage education which can be presented to trainers should be taken. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Sosyal bilgiler dersi en_US
dc.subject Kültürel miras eğitimi en_US
dc.subject Education en_US
dc.subject Social studies lesson en_US
dc.subject Cultural heritage education en_US
dc.title İlkokul sosyal bilgiler dersinde somut olmayan kültürel miras eğitimine yönelik etkinlik temelli bir eylem araştırması en_US
dc.title.alternative An action research based on activities on intangible cultural heritage education in primary school social studies class en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics