DSpace@Bartin

Düzenli spor yapan bireylere uygulanan crossfit eğitiminin bazı performans parametreleri üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Eyuboğlu, Ender
dc.contributor.author Cengizhan, Hüsamettin Özgür
dc.date.accessioned 2019-02-26T06:26:56Z
dc.date.available 2019-02-26T06:26:56Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.date.submitted 2019-02-01
dc.identifier.citation Cengizhan, H. Ö. (2019). Düzenli spor yapan bireylere uygulanan crossfit eğitiminin bazı performans parametreleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bartın: Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/513
dc.description 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 18.06.2018 tarihli “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” gereğince tam metin erişime açılmıştır. en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı; düzenli spor yapan bireylere uygulanan CrossFit eğitiminin bazı performans parametreleri üzerine etkisinin araştırmaktır. Araştırmaya Xyaş=25.95􀁲��2.16 yıl, Xboy=177.39􀁲��0.07 cm ve Xvücutağırlığı=72.52􀁲��7.24 kg olan 203 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Olguların vücut kompozisyonları TANITA Bioempedans cihazı ile fiziksel performans parametreleri şınav, mekik, barfiks, line-drill ve 1500 m koşu testleri ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar iki ay süreyle haftada üç gün CrossFit eğitiminin üç ana bileşeni olan kuvvet gelişim programı, beceri gelişim programı ve metabolik kondisyon programı olarak isimlendirilen yüksek yoğunluklu interval programına tabi tutulmuşlardır. İki aylık süre öncesi ve sonrasında performans ölçümleri yapılarak olgular değerlendirilmiştir. Şınav, mekik, barfiks, line-drill ve 1500 m koşu testleri ile ön ve son test arasındaki farklar normal dağılımdan gelen değişkenlere paramterik testlerden T-Testi, normal dağılımdan gelmeyen değişkenlere ise parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi uygulanmıştır. Yaş grupları ile fark değişkenleri arasında ise parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Kruskal- Wallis test değerlendirmelerinin ardından, farkın hangi gruptan kaynaklandığını göstermek için post-hoc (ikili karşılaştırma) testlerinden Tukey testi yapılmıştır.Araştırmanın bulgularına göre vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, şınav, mekik, barfiks, line drill koşusu ve 1500 m ön test ile son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Yaş grupları ile vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, şınav ve mekik (p>0.05) fark değişkeni arasında yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunmamış, yaş grupları ile barfiks line drill ve 1500 m fark değişkeni arasında yapılan Kruskal-Wallis testi sonucunda iki değişken arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak 2 ay süreyle uygulanan yüksek yoğunluklu fonksiyonel antrenmanlarının sağlıklı erkek bireylerin performans seviyelerinin gelişimine pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effect of CrossFit training on some performance parameters of individuals performing regular sports. 203 male volunteers participated in the study as follows: Xage=25.5±2.06 years, Xheight= 177.39􀁲�0.07 cm and Xweight=72.52􀁲�7.24 kg. Body compositions of the evides the physical performance parameters with the bio-impedance device were evaluated by push-up, sit-up, chin-up, linedrill and 1500 m running tests. Participants were subjected to a high-intensity interval program, which is called the strength development program, skill development program and metabolic condition program, which are the three main components of the CrossFit training, three days a week for two months. Performance measurements were made before and after a two months period and cases were evaluated. The differences between the test and the last test were determined by t-test from parametric tests, Wilcoxon test from nonparametric tests. Kruskal-Wallis test was used for non-parametric tests among age groups and difference variables. Following the Kruskal-Wallis test evaluations, the Tukey test was performed on post-hoc (binary comparison) tests to show which group the difference originated from. According to the findings of the study, there is a statistically significant difference between body weight, body mass index, push-up, shuttle, chin-up, agility run and 1500 m pre-test and post-test values. There was no significant difference between the two variables in the results of Kruskal-Wallis test between age groups and body weight, body mass index, push-up and sit-up (p> 0.05) difference variants. Kruskal-Wallis test was performed between age groups and bar- There was a significant difference between the two variables in the Wallis test (p<0.05). In conclusion, it was determined that CrossFit exercises applied for 2 months had a positive effect on the development of performance levels of healthy male subjects. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Spor en_US
dc.subject Antrenman en_US
dc.subject Crossfit eğitimi en_US
dc.subject Spore en_US
dc.subject Training en_US
dc.subject Crossfit training en_US
dc.title Düzenli spor yapan bireylere uygulanan crossfit eğitiminin bazı performans parametreleri üzerine etkisi en_US
dc.title.alternative The effect of crossFit training on some performance parameters of individuals performing regular sports en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics