DSpace@Bartin

Ulus Meslek Yüksekokulu

Ulus Meslek Yüksekokulu

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Akçalı, Kadri; Oktav Bulut, Meliha (Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu, 2017)
  Çalışmanın amacı, çeşitli renklendirme işlemleri sonrasında nihai üründe kullanım ve işletme verimliliği açısından gözlemlenen dezavantajların ortadan kaldırılması için farklı bir proses eldesidir. Çalışmamızda pamuklu ...
 • Oktav Bulut, Meliha; Akçalı, Kadri (Texteh International Conference, 2015-10-22)
  The aim of this study is to investigate the physical and functional properties of the fabrics after applying the ionic liquid, Firetex to cotton, cotton/polyester and polyester fabrics. According to findings of the ...
 • Akçalı, Kadri (International Journal of Science Culture and Sport, 2016)
  Dünyada her geçen gün spora olan ilginin artması ve spor yapan birey sayısında meydana gelen artış tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektörünün de spor endüstrisine olan ilgisini arttırmıştır. Spor ayakkabıları, sporcu ...
 • Özdemir, Eren Gürsoy; Gülal, Vahap Engin (2019-07-11)
  GNSS (Global Navigation Satellite System) sisteminin yeni yaklaşım ve tekniklerle gün geçtikçe gelişmesi ile hassas konum belirleme, farklı çözüm yöntemleri kullanılarak birçok disiplin için yaygın olarak kullanılır hale ...
 • Plocama 
  Tunçkol, Bilge (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2018)
  Toprak üzerine yatık çalılardır. Yapraklar karşılıklı dizilmiş, şeritsi-dikdörtgenimsi ve kulakçıklar küçüktür. Çiçekler erdişi 4 parçalı, kısa saplı, simoz çiçek kurullarında yer alır. Çanak kısa tüplü ve 4 eşit olmayan ...
 • Akçalı, Kadri; Akkaya, Yahya (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
  Günümüz teknolojik gelişmeleri insana dair her alanda etkisini büyük oranda göstermekte ve her geçen gün yeni teknolojik uygulamalar hayattaki yerini almaktadır. Yaşanan bu süreç sadece bireysel yaşamı değiştirmemekte aynı ...
 • Akçalı, Kadri (Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018-03)
  Giderek artan dünya nüfusu ve tüketim alışkanlıklarına paralel olarak kaynakların yeterliliği ve kullanım miktarları günümüzde sıklıkla tartışma konusu olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı; kaynakların uygun şekilde ...
 • Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018-10-25)
  20. yüzyıl başlarında çevre sorunları küresel boyutta tartışılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin toplumsal, siyasal, ekonomik ve insan merkezli etkisi, insanlığın binlerce yılda yaptığından daha fazla tahribatına yol ...
 • Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 2015-07-01)
  Küreselleşme döneminde “çok aktörlülük” yaklaşımı ön plandadır. Kent konseyleri, çok aktörlü kurumlar olarak, tüm paydaşları bir araya getiren bir örgütlenme olarak tasarlanmıştır. Kent konseylerinin temel varlık amaçlarından ...
 • Güler, Erdal; Açıkel, Ayşenur; Karaca, Hatice (Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019-04-29)
  Modern toplumsal yapılar, örgütler üzerine inşaa edilerek yeni yönetim teknikleriyle revize edilmektedir. Örgütlerin sürdürülebilirliği, serbest piyasada etkin ve verimli çıktıların elde edilmesine veya etkin performans ...
 • Önder, Özgür; Güler, Erdal (Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016-04-20)
  Günümüz yönetsel yapısında “çok aktörlü” kurumlar ve “yerel demokrasi” anlayışı popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bu tür anlayışın gerekliliğiyle “kent konseyleri” modeli tasarlanmıştır. Ülkemizde bu model, “katılımcılığı ...
 • Güler, Erdal; Açıkel, Ayşenur; Karaca, Hatice (Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019-04-28)
  Modern toplumsal yapılar, örgütler üzerine inşa edilerek yeni yönetim teknikleriyle revize edilmektedir. Örgütlerin sürdürülebilirliği, serbest piyasada etkin ve verimli çıktıların elde edilmesine veya etkin performans ...
 • Buharalı, Gözde; Ömeroğlu, Sunay (Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2013)
  İlk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru ticari olarak kullanılmaya başlanılan open-end rotor iplikçiliği, günümüzde konvansiyonel ring iplikçiliği ile birçok yönden boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir. Open-end rotor ...
 • Akkuş, Halide; Buharalı, Gözde (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yayınları, 2016-05-04)
  Giysi doğal çevrenin etkisi ile biçimlenmesine rağmen, geleneksel giyim toplumsal özelliklere göre şekillenmiştir. Bu giysilerin oluşumunda doğal çevrenin etkisi direkt olmamakla birlikte; aynı sosyolojik, psikolojik ve ...
 • Buharalı, Gözde; Üçgül, İbrahim; Özdemir, Dicle (Tekstil&Teknik Dergisi, 2010)
  Polimer matris kompozit malzemeler, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan rüzgar enerjisinin verimliliğini artırmak amacıyla rüzgar türbin kanatlarında giderek artan bir oranda kullanılmaktadır. Bu ...
 • Buharalı, Gözde; Ömeroğlu, Sunay (Fibres&Textiles in Eastern Europe, 2019)
  In this paper, the properties of yarns which were produced by using a modified ring spinning system (ProSPIN®) and conventional ring spinning system were comparatively investigated. The modified spinning system which was ...
 • Buharalı, Gözde; Ömeroğlu, Sunay (Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2014)
  Bu çalışmada; open-end rotor iplikçiliğinde kullanılan çeşitli tipteki açma silindiri ve iplik çıkış düzelerinin polyester kullanılarak üretilen iplikler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, bu çalışmada dört ...
 • Akçalı, Kadri; Oktav Bulut, Meliha (Industria Textila, 2019-05)
  Ecological and economic responsibilities have led to the search for alternative material applications in the textile sector as well as in all sectors. Sol-gel technology is one of these applications with advantages such ...
 • Akçalı, Kadri (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-09)
  Günümüzün teknolojik gelişmeleri ve yoğun rekabet koşulları her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de farklı tekstil yapılarının araştırılması ve üretilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Dekoratif ve estetik ...
 • Akçalı, Kadri (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-12)
  Teknolojik araştırmalara paralel olarak her alanda olduğu gibi, tekstil alanında da her geçen gün farklı fonksiyonel özelliklere sahip tekstil ürünlerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Akıllı tekstiller yüksek katma değer ...

View more