Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü: Recent submissions

 • Altay, Ahmet (Kocaeli Üniversitesi, 2018-11-25)
  Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim ve dönüşüm süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları ...
 • Altay, Ahmet (Hiper Yayın, 2018-11-25)
  Halk kütüphaneleri yerel kültür unsurlarının toplanması, düzenlenmesi, korunması, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük sorumluluklar taşıyan önemli yerel bellek kurumlarıdır. Yerel kültür değerlerinin ...
 • Altay, Ahmet (Hiper Yayın, 2018-11-25)
  Halk kütüphanelerinin yönetimi ve yönetsel işlevlerinin literatüre bağlı olarak değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikli olarak yönetim kavramının genel bir değerlendirmesi yapılmış ve halk kütüphanelerinde yönetim konusunun ...
 • Zan, Burcu Umut; Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Journal of Human Sciences, 2016)
  Kütüphanecilik etiği akademik etiğin çoğu alanıyla doğrudan ilişkili olması açısından son derece önemli bir konudur. Ne var ki, kütüphanecilik alanındaki etik kaygıların ortaya çıkışının yaklaşık bir asırlık geçmişi olmasına ...
 • Altay, Ahmet (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 2018-12-25)
  Literatürde çok farklı şekillerde tanımlanmış olmasına rağmen yaratıcılığı en genel anlamıyla hayatın her alanında yeni, orijinal, faydalı fikir ve ürünlerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve uygulanması süreci olarak ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account