Dilbilim Bölümü

 

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Kuram, Kadri (2019-12-18)
  Locative phrases are assumed to denote the place where the event denoted by the predicate of the sentence takes place. Recent studies, however, have revealed that there is more to locatives than meets the eye. One ...
 • Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
  Psychological verbs have two surface mapping structures: experiencer-theme (fear type) and theme-experiencer (frighten type). These verbs are undeniably semantically related and their having different mapping structures ...
 • Kuram, Kadri (Lambert Academic Publishing, 2006)
  This book deals with the syntactic properties of locative phrases in Turkish. For the sake of convenience for the reader, it also covers such minor aspects of syntax as binding, scrambling, scope ...
 • Kuram, Kadri (Mevlana International Congress on Philosphy and Teology, 2017)
 • Kuram, Kadri (Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2005)
  Düşünsel eylemler, görünüşte iki farklı döşeme yapısına sahiptir: Deneyimci-Konu ve Konu-Deneyimci. Anlamsal olarak inkar edilemeyecek bir ilişkisi bulunan iki tür eylemin (kork- ve korkut-) iki farklı döşeme sergilemesi ...
 • Kuram, Kadri (Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2018)
  Dilbilim dünyada yüz yıla yakın bir süredir bağımsız bir araştırma alanı olarak kendine yer bulmasına rağmen Türkiye’de ancak yakın zamanda kısmen bir bilim dalı olarak kabul görmüştür. Genellikle filoloji ile karıştırılan ...
 • Kuram, Kadri (Newcastle Üniversitesi, 2015)
  This dissertation investigates the IP-related categories and how the verbal domain of Turkish is organized. Within the theory of Universal Grammar, there are three major approaches to the IP domain of languages. The ...
 • Kuram, Kadri (Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
  Gizli özne Türkçe dilbilgisinde oldukça iyi tanınan bir özellik olmasına karşın bu olgunun diğer dillerdeki gizli öznelerle karşılaştırılması ve Türkçenin kendi içinde gizli kalabilen diğer özne türlerinin dökümü ...
 • Kuram, Kadri (Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2017)
  -Ip eki Türkçede zarf tümceciklerinin üzerine gelen ve tümceye çeşitli anlamsal katkıları olmasına rağmen diğer zarf tümceciklerinden ayrı olarak kendi başına hiçbir anlamı olmayan tümceler üreten bir ektir. Bu ekin ...
 • Kuram, Kadri (Sosyoloji Yazıları, 2018)
  Başlığında dil ve toplum sözcükleri geçmesine rağmen bu bir toplumdilbilim yazısı değildir. Yazı, aslında doğal bir varlık olan dilin insanlar tarafından sosyal ve siyasi bir varlık olarak algılanmasının ne gibi yanlış ...

Daha Fazla