DSpace@Bartin

Browsing Tarih Bölümü by Issue Date

Browsing Tarih Bölümü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, 2016)
  İslam dünyasının tarım el kitapları (Kitâbü’l-Filâha) ile tanışması tercüme faaliyetleri sırasında gerçekleşmiştir. Demokritos’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Apsyrtus’un Kitâbü’l-Filâha’sı, Golinos’un Kitab fi’n-Nebat ve makale ...
 • Karakök, Tunay (Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), 2016-03-30)
  Kitap tanıtımı
 • Hizmetli, Mustafa (Journal of History Culture and Art Research, 2017)
  Abbasiler döneminde hisbe teşkilatının görev alanı genişlemiş, pazar sorumlusu yerine muhtesip kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Abbasilerin II. Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr ve oğlu el-Mehdî-Billah dönemlerinde muhtesib ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Journal of Cultural and Social Studies, 2017)
  Harizmşahlar devletine son verdikten sonra Maveraünnehir ve Horasan şehirlerini yakıp yıkarak halkını katleden Moğol ordularının Irak civarına gelip Erbil ve çevresine saldırıp yağma ve talanda bulunması üzerine Abbasi ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 2017)
  Arapçada ayyâr “çok gezip dolaşan, zeki, kurnaz, gözü pek ve atılgan kimse” anlamlarına gelmektedir. Olumlu anlamda, daha çok Safevî öncesi meddah hikâyelerinde halk kahramanı olarak geçen ayyâr fanatik bir kişiliğe ...
 • Hizmetli, Mustafa (Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 2017)
  İslam kültür ve medeniyetinde ortaya çıkan tarih yazıcılığı içerisinde şehir ve bölge tarihlerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu alandaki eserler genellikle ele aldıkları şehir veya bölgenin coğrafi durumu, fetih ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Bu çalışma belli başlı Abbâsi sarayları, mimari özellikleri,bu sarayların sakinleri, çalışanları ve buralarda yaşanan hayathakkında ana hatlarıyla bir tasvir yapmayı hedeflemektedir. Saray kavramının tanımı ve Emevi Dönemi ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Abbasîlerin kontrol ettikleri coğrafi alanîn büyüklüğü ve sahip olduklarî stratejik konum ülkelerinde gerçekleşenulusal, bölgesel veya transit ticaret hacminin büyüklüğühakkînda yeterli bir ikir vermektedir. Abbasî ...
 • Hizmetli, Mustafa (Siyer Yayınları, 2017)
  Endülüs’te tarih yazma faaliyeti fetihle birlikte başlamamıştı. VIII. yüzyılda Endülüs’ün fethi ve sonrasındaki gelişmeleri konu edinen haberler daha çok Mısırlılar ve onlardan nakilde bulunan öğrencileri tarafından rivayet ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Emeviler döneminde sarayda tıp, astronomi-astroloji, kimya konularında başlatılan tercüme faaliyetinin gerek konu gerekse miktar olarak kökleşip yaygınlaşabilmesi için Abbasi devletinin kurulmasını beklemek gerekmiştir. ...
 • Hizmetli, Mustafa (Ankara Okulu Yayınları, 2018)
  Çalışmamız bir giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce tarih kavramının tanımı, anlam sahası, tarihçesi, önemi üzerinde durulmuştur. Ardından tarihin yakın ilişkide bulunduğu ahbâr, eyyâmü’l-Arab, ensâb ...
 • Hizmetli, Mustafa (Uluslararası Bilim, kültür ve Spor Kongresi, 2018)
  Başta Sasaniler, Romalılar, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kişiliği, bilgisi ve marifetleriyle hükümdarları eğlendiren ve onlara arkadaşlık eden kişiler bulunmuştur. Nedim denilen bu kişiler sohbet ve işret meclislerinde ...
 • Hizmetli, Mustafa (International Eurasian Conference on Sport Education and Society, 2018)
  Son dönem tarih araştırmalarında kadınlar hakkında yapılan çalışmalara ve toplumda bu tür eserlere yönelik artan bir ilgiden söz etmek mümkündür. Abbasiler dönemi bütün İslam tarihi içerisinde kadının rolü, siyasi katılımı, ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account