DSpace@Bartin

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Celal, Vahit (International Journal of Science Culture and Sport, 2014-07-20)
  Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) arasındaki bu vadiye Arapça olarak nehrin ötesi anlamına gelen “Maveraünnehir”, bugün Özbekistan sınırları içerisindedir ve birçok medeniyete zemin olmuştur. Bilim, kültür ve ...
 • Celal, Vahit (International of Culture and Social Studies, 2016-12-20)
  Dünya medeniyet merkezlerinden biri olan Maveraünnehir’de ilim-fen ve düşüncenin gelişimi çok eski dönemlere dayanır ve özellikle Ortaçağ’da zirveye ulaşmıştır. Bu sunumda Mirzo Ulugbek’in (1393-1449) mektebi ve onun ...
 • Kara, Elif (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018-01-16)
  Engelli çocuk aileleri yaşamları boyunca birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle ailelerin maddi-manevi çeşitli destek ihtiyaçları tespit edilip karşılanmaya çalışılmaktadır. Ailelerin sağlık hizmetleri, maddi ...
 • Celal, Vahit (Araştırma Yayınları, 2018-10-20)
  XI. yüzyıl, Harezm uygarlığı açısından birçok tarihi ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Eski Turan ve İran bölgeleri arasında bulunan “Harezm” günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırlarında yer almaktadır ve ...
 • Kara, Elif (Dini Araştırmalar Dergisi, 2019-06-16)
  Dini inançlar, maneviyat ve ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyan birçok çalışma vardır. Dini bağlılık ve maneviyat, stresle başa çıkma, depresyon ve kaygıyı azaltırken; kişiye umut ve kendine güven ...
 • Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2015-08-31)
  İlk konulu film 1902, ilk sesli film 1927, ilk Türk filmi 1914 tarihli olmakla birlikte 1895’den itibaren hayatımızda olan sinema, çok önemli bir sanat dalıdır. 120 yıllık tarihi boyunca sinemanın doğrudan ya da dolaylı ...
 • Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-08-31)
  Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006), Türk tarihini, yazdığı romanlarla nakış nakış işleyen ünlü romancımızdır. Romanlarında bir taraftan tarihi olayları aslına sadık kalarak anlatırken,diğer taraftan işlediği dönemi ...
 • Ünal, Asife (Berikan Yayınevi, 2016-12-31)
  Mitsva (çoğulu Mitsvot), Yahudilikte uyulması gereken Tevrat kay‐ naklı emirlerdir. 613 adet olan bu emirlerin 365 tanesi yapma şeklindeki olumsuz emirler (mitsvot lo taaseh), 248 tanesi ise yap şeklindeki oluml ...
 • Durmaz, Nihat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2013-07-15)
  Karşıt görüşlerin aynı amaca hizmet ettiği bir ortamda dünyaya gelen Erişirgil, dönemin hastalığını iyi analiz etmiş ve çareyi pragmatizmde görmüştür. Sistemini oluştururken maddi ve manevi tüm fikirlerin incelenmesi ...
 • Çoştu, Kamil (Eğiten Kitap, 2018-12-31)
  Bu bölümde din eğitiminin tarihi seyri hakkında malumatlar verilmiştir.
 • Çoştu, Kamil (Gece Akademi, 2018-12-31)
  Tevhid-i Tedrisat'ın kabulündem İlahiyat fakültelerinin tekrar açılmasına kadar ki dönemi (1924-1949), din eğitimine yönelik yayınlar açısından inceleyen bu araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümden mezkûr ...
 • Çoştu, Kamil (Pendik Belediyesi Yayınları, 2017-12-31)
  Manastırlı İsmail Hakkı; Mehmet Akif'in dost çevresindendir. Son dönem Osmanlı'nın önemli alim ve düşünürlerinden olan yazarın pek çok makale ve neşriyatı bulunmaktadır.
 • Baba, Coşkun (Tarcan Matbaası, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Baba, Coşkun (Elis Yayınları, 2018-10-31)
  Bu bölümde bilgi bağlamında doğruluk ve mantık ilişkisi üzerine bazı değerlendirmelerde ve tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır. Yapılan incelemelerde görüldüğü üzere, ‘bilgi’ ya da ‘episteme’ kavramının şartlarından ...
 • Baba, Coşkun (Çizgi Kitabevi, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Kaygın, Azize Toper; Aydın, Cüneyd; Durmaz, Nihat; TR4453; TR250607 (Bartın Üniversitesi, 2017)
 • Ünal, Asife; Bartın Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü (Bartın Üniversitesi, 2015)

View more