DSpace@Bartin

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü by Title

Browsing Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çoştu, Kamil (Eğiten Kitap, 2018-12-31)
  Bu bölümde din eğitiminin tarihi seyri hakkında malumatlar verilmiştir.
 • Celal, Vahit (Araştırma Yayınları, 2018-10-20)
  XI. yüzyıl, Harezm uygarlığı açısından birçok tarihi ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Eski Turan ve İran bölgeleri arasında bulunan “Harezm” günümüzde Özbekistan Cumhuriyeti sınırlarında yer almaktadır ve ...
 • Çoştu, Kamil (Pendik Belediyesi Yayınları, 2017-12-31)
  Manastırlı İsmail Hakkı; Mehmet Akif'in dost çevresindendir. Son dönem Osmanlı'nın önemli alim ve düşünürlerinden olan yazarın pek çok makale ve neşriyatı bulunmaktadır.
 • Celal, Vahit (International of Culture and Social Studies, 2016-12-20)
  Dünya medeniyet merkezlerinden biri olan Maveraünnehir’de ilim-fen ve düşüncenin gelişimi çok eski dönemlere dayanır ve özellikle Ortaçağ’da zirveye ulaşmıştır. Bu sunumda Mirzo Ulugbek’in (1393-1449) mektebi ve onun ...
 • Celal, Vahit (International Journal of Science Culture and Sport, 2014-07-20)
  Amuderya (Ceyhun) ile Sırderya (Seyhun) arasındaki bu vadiye Arapça olarak nehrin ötesi anlamına gelen “Maveraünnehir”, bugün Özbekistan sınırları içerisindedir ve birçok medeniyete zemin olmuştur. Bilim, kültür ve ...
 • Çoştu, Kamil; Sancak, Seyyid (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019-12-31)
  Bu araştırmada, Bartın (n=260) ve Bayburt (n=90) il müftülüğü bünyesinde görev yapmakta olan toplam 350 din görevlisinin demografik özellikleri ve meslekî algılamaları ile meslekî doyumları arasındaki ilişki Kuzgun & ...
 • Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2016-08-31)
  Mustafa Necati Sepetçioğlu (1932-2006), Türk tarihini, yazdığı romanlarla nakış nakış işleyen ünlü romancımızdır. Romanlarında bir taraftan tarihi olayları aslına sadık kalarak anlatırken,diğer taraftan işlediği dönemi ...
 • Baba, Coşkun (Çizgi Kitabevi, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Baba, Coşkun (2020-02-18)
  Aristoteles, retoriği, “Belli bir durumda elde var olan inandırma yollarını kullanma yetisi" şeklinde tanımlamaktadır. Retoriğin amacı, muhatabını ikna etmektir. Mantık ise düşünme yasalarının bir bilimidir. Mantık, doğru ...
 • Baba, Coşkun (Tarcan Matbaası, 2018-07-31)
  Retorik, klasik mantık biliminin ele aldığı sanatlardan birisidir. Klasik mantığın kurucusu Aristoteles, retoriği belli bir durumda var olan inandırma yollarını kullanma yetisi olarak tanımlamaktadır. Buna göre muhatabı ...
 • Durmaz, Nihat (The Journal of Academic Social Science Studies, 2013-07-15)
  Karşıt görüşlerin aynı amaca hizmet ettiği bir ortamda dünyaya gelen Erişirgil, dönemin hastalığını iyi analiz etmiş ve çareyi pragmatizmde görmüştür. Sistemini oluştururken maddi ve manevi tüm fikirlerin incelenmesi ...
 • Ünal, Asife (International Journal of Science Culture and Sport, 2015-08-31)
  İlk konulu film 1902, ilk sesli film 1927, ilk Türk filmi 1914 tarihli olmakla birlikte 1895’den itibaren hayatımızda olan sinema, çok önemli bir sanat dalıdır. 120 yıllık tarihi boyunca sinemanın doğrudan ya da dolaylı ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account