DSpace@Bartin

Bartın Meslek Yüksekokulu

Bartın Meslek Yüksekokulu

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Emir, Gökhan (1. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU, 237-240. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2271451), 2015-04-08)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, Bartın İlinin kongre turizmi açısından alt yapı imkanlarının belirlenmesi ile Bartın İlinin kongre turizmi açısından pazarlanabilmesi için ne tür çalışmalar yapılması gerektiği hususlarını ...
 • Öz, Yaşar; Yavuz, Hasan (Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2017)
  Bu çalışma ile Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İşletme Yönetimi ve Muhasebe programlarında okuyan öğrencilerin kişilik özellikleri ile muhasebe mesleğine yönelimleri arasındaki ilişki ...
 • Öz, Yaşar; Yavuz, Hasan (C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2015)
  ĠĢletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet ortamı gün geçtikçe şiddetini arttırmaktadır. Bu ortamda işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri,bilgiyi ve bilgi teknolojilerini etkin ...
 • Timuçin, BARDAK; Eser, SÖZEN (6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 2018 Proceeding Book, 2018-10-11)
  Veri madenciliği, büyük veri setlerinde gizli olan ilginç ve değerli bilginin keşfidir. Aynı zamanda bir sanat ve teknolojidir. Bilim ve iş dünyasında yaygın olarak veri madenciliği teknikleri kullanılmaktadır. Dünyada ...
 • Timuçin, BARDAK; Selahattin, BARDAK (2018-12-24)
  Dünyadaki veri miktarı büyük bir hızla artmaktadır. Günümüzde veriler bilim insanları tarafından en değerli hammadde olarak düşünülmektedir. Veri madenciliği çalışmaları gelişmiş ülkeler için kritik bir konudur. Bu nedenle ...
 • Emir, Gökhan (Bartın Üniversitesi, 2015)
  Turizm, insanların gezme, görme, keşfetme, yeni insanlar tanıma gibi ihtiyaçlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi arttıkça turizme olan talep de artmaktadır. Günümüzde, iş hayatında haftalık ...
 • Emir, Gökhan (Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, 2011-11-01)
  Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin belirlenmesi, geliştirilecek alternatif turizm türlerinin tespit edilmesi amacını taşır. Bölgenin turizmden alacağı payı artırmayı hedefler.
 • Emir, Gökhan (Detay Yayıncılık, 2012-05-01)
  1923-2012 yılları arasında Türkiye'de kurulan 61 hükümet programında "turizm" kavramı incelenmiştir.
 • Emir, Gökhan (Giresun Üniversitesi, 2010-10-07)
  Bu çalışmanın amacı, ülkemiz turizm sektörünün bugün ulaştığı nokta itibariyle turist talep eden Doğu Karadeniz Bölgesinin talebini etkileyen faktörler ve bu faktörlerden hangilerinin bölge kontrolünde olduğunun test ...
 • Emir, Gökhan (Mesleki Bilimler Dergisi, 2012-01-01)
  Doğayla iç içe yaşam süren toplumlar doğa ve ekoloji hakkında çok şey bilirler. Bu bilgi hem onların yaşamını kolaylaştırır hem de sürdürülebilirliklerini sağlar. Kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu Bartın insanı da doğayla ...

View more