DSpace@Bartin

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kurt, Berna (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
  Bartın, adını aldığı Bartın Irmağı’nın kenarında kurulmuş bir kenttir. Irmağın ulaşım imkânını kolaylaştırması yerleşim merkezi olarak seçilmesinin temel nedenidir. Bartın, tarihi gelişimi içinde, bulunduğu bölgenin önde ...
 • Öğ, Arzu (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı Devleti’nin yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakması ile başlayan yeni dönemde devleti meşgul eden iki önemli hâdise yaşanmıştır. Bunlardan birisi ġeyh Said isyanı, diğeri Dersim isyanıdır. Bu iki isyanın hem çıkış ...
 • Özen, Tanju (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-22)
 • Özer, Sümeyye (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-24)
  Sürdürülebilir kentsel kalkınma kavramı; kentlerde yaşayan bireylerin çevre ile uyum içerisinde yaşamlarını devam ettirirken, yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yaptıkları çalışmaları, gelecek nesillerin yaşam kalitelerine ...
 • Deniz, Murat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Medya, tarihsel seyri içerisinde kâğıttan internet ağına varıncaya kadar birçok alanda toplumlara etkisi göz ardı edilemez bir varlığa sahiptir. Türk Siyasal Hayatı, bu varlığı 28 Şubat Sürecinde açık bir şekilde gördüğü ...
 • Soyal, Gökhan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-02)
  Çeşitli sebeplerden ötürü yerinden ve yurdundan edilmiş kişiler, hem uluslararası toplum, hem de bireyin göç ettiği ülkeler bakımından olumsuz sonuçlara neden olmaktadırlar. 21. yüzyılda devletlerarası ihtilaflar, iç ...
 • Yılmaz, Elif (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-24)
  Yoksulluk kavramı üzerinde her ne kadar literatürde bir fikir birliği oluşturulamasa da belli başlı tanımıyla yoksulluk; insan onuruna yakışır bir hayat seviyesinin sürdürülememesi ve maddi yönden yetersiz olma durumu ...

View more