DSpace@Bartin

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Programı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Programı

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Emir, Gökhan (1. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU, 237-240. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2271451), 2015-04-08)
  ÖZET Bu çalışmanın amacı, Bartın İlinin kongre turizmi açısından alt yapı imkanlarının belirlenmesi ile Bartın İlinin kongre turizmi açısından pazarlanabilmesi için ne tür çalışmalar yapılması gerektiği hususlarını ...
 • Emir, Gökhan (Bartın Üniversitesi, 2015)
  Turizm, insanların gezme, görme, keşfetme, yeni insanlar tanıma gibi ihtiyaçlarının bir sonucu olarak doğmuştur. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi arttıkça turizme olan talep de artmaktadır. Günümüzde, iş hayatında haftalık ...
 • Emir, Gökhan (Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, 2011-11-01)
  Zonguldak-Karabük-Bartın illerinin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerinin belirlenmesi, geliştirilecek alternatif turizm türlerinin tespit edilmesi amacını taşır. Bölgenin turizmden alacağı payı artırmayı hedefler.
 • Emir, Gökhan (Detay Yayıncılık, 2012-05-01)
  1923-2012 yılları arasında Türkiye'de kurulan 61 hükümet programında "turizm" kavramı incelenmiştir.
 • Emir, Gökhan (Giresun Üniversitesi, 2010-10-07)
  Bu çalışmanın amacı, ülkemiz turizm sektörünün bugün ulaştığı nokta itibariyle turist talep eden Doğu Karadeniz Bölgesinin talebini etkileyen faktörler ve bu faktörlerden hangilerinin bölge kontrolünde olduğunun test ...
 • Emir, Gökhan (Mesleki Bilimler Dergisi, 2012-01-01)
  Doğayla iç içe yaşam süren toplumlar doğa ve ekoloji hakkında çok şey bilirler. Bu bilgi hem onların yaşamını kolaylaştırır hem de sürdürülebilirliklerini sağlar. Kırsal nüfusun ağırlıkta olduğu Bartın insanı da doğayla ...

View more