DSpace@Bartin

Browsing Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans by Title

Browsing Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans by Title

Sort by: Order: Results:

 • Deniz, Murat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Medya, tarihsel seyri içerisinde kâğıttan internet ağına varıncaya kadar birçok alanda toplumlara etkisi göz ardı edilemez bir varlığa sahiptir. Türk Siyasal Hayatı, bu varlığı 28 Şubat Sürecinde açık bir şekilde gördüğü ...
 • Kurt, Berna (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-29)
  Bartın, adını aldığı Bartın Irmağı’nın kenarında kurulmuş bir kenttir. Irmağın ulaşım imkânını kolaylaştırması yerleşim merkezi olarak seçilmesinin temel nedenidir. Bartın, tarihi gelişimi içinde, bulunduğu bölgenin önde ...
 • Öğ, Arzu (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Osmanlı Devleti’nin yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakması ile başlayan yeni dönemde devleti meşgul eden iki önemli hâdise yaşanmıştır. Bunlardan birisi ġeyh Said isyanı, diğeri Dersim isyanıdır. Bu iki isyanın hem çıkış ...
 • Ay, Hatice (Uşak Üniversitesi, 2018-12-21)
  Bu araştırmanın amacı, yerel yönetimlerin engellilere yönelik ne tür hizmetler sunduğunu örnek bir büyükşehir belediyesi çerçevesinde incelemektir. Araştırmanın konusu, Bursa BŞB'nin sosyal belediyecilik bağlamında engellilere ...
 • Doğru, Hatice (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-09)
  Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesi ve yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakması normal bir devir teslim şeklinde olmamıştır. Tanzimat’tan beri devletin bekası için yapılan tartışmalarda ileri sürülen görüşlerden ...
 • Özer, Sümeyye (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-24)
  Sürdürülebilir kentsel kalkınma kavramı; kentlerde yaşayan bireylerin çevre ile uyum içerisinde yaşamlarını devam ettirirken, yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yaptıkları çalışmaları, gelecek nesillerin yaşam kalitelerine ...
 • Erduğan, Tuğba (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye'de modernleşme çalışmaları Osmanlı Devleti‟nin 18. yy ıslahat hareketlerine kadar dayanmaktadır. Osmanlı döneminde başlayan modernleşme çalışmaları Osmanlı aydınlarını genel olarak üç görüş etrafında toplamıştır. ...
 • Soyal, Gökhan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-02)
  Çeşitli sebeplerden ötürü yerinden ve yurdundan edilmiş kişiler, hem uluslararası toplum, hem de bireyin göç ettiği ülkeler bakımından olumsuz sonuçlara neden olmaktadırlar. 21. yüzyılda devletlerarası ihtilaflar, iç ...
 • Yılmaz, Elif (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-08-24)
  Yoksulluk kavramı üzerinde her ne kadar literatürde bir fikir birliği oluşturulamasa da belli başlı tanımıyla yoksulluk; insan onuruna yakışır bir hayat seviyesinin sürdürülememesi ve maddi yönden yetersiz olma durumu ...
 • Özen, Tanju (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-22)
 • Kalecik, Osman Bahadır (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-04)
  Kalkınma ajanslarının üstlenmiş oldukları en önemli görevlerden biri bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Söz konusu görevi yerine getirmek için kullanmış oldukları en önemli mekanizma mali ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account