DSpace@Bartin

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Makale Koleksiyonu

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Makale Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Çolaklar, Huriye (International Balkan University, 2019-02-01)
  Ahilik, geçmişi oldukça eskilere dayanan hem mesleki eğitimi sağlayan hem de ticari yaşamı destekleyen bir gelenektir. Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu topraklarında gelişmiş, büyümüş ve varlığını devam ...
 • Altay, Ahmet; Dursun, Bahtiyar (2019-03-25)
  In this context, the most convenient hybrid renewable energy system (HRES) option for the public libraries, which give services in the project type service buildings within the General Directorate of Culture and Tourism ...
 • Çolaklar, Huriye (2004)
  Bu yazıda “profesyonellik” kavramı açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca profesyonellik açısından kütüphanecilik mesleği ele alınacaktır. Bu yazının amacı, kütüphanecilik mesleğinin “profesyonellik” kavramıyla olan ilişkisini ...
 • Çolaklar, Huriye (2001)
  Diş hekimliği ve diğer sağlık sektöründe yer alan kütüphaneler için, bilgi-belge hizmetlerinin başlıca kaynağı İnternet'tir. Bu nedenle kütüphanelerin bilgi-belge hizmetlerinde internetten en etkin bir şekilde yararlanması ...
 • Çolaklar, Huriye (2002)
  Diş hekimliğinde bilişim (dental informatik), diş hekimliğinde klinik tedaviyi destekleyici önemli bir potansiyele sahip yeni bir disiplindir. Diş hekimliğinde bilişim, diş hekimliği pratiğini, araştırma, eğitimi ve ...
 • Çolaklar, Huriye; Demirdağ, Fatma Bozkurt (2013)
  Bu çalışmada, bir kamu kurumunda kalite çalışmalarının anlaşılması ve etkin olabilmesi için kurum çalışanlarının, ortaya çıkabilecek sorunların iletişimle çözülebileceği bilincine sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır. ...
 • Çolaklar, Huriye; Sert, Işıl İlknur (2013)
  Evidence-based practice stems from clinical approaches which are used in the late 18th and early 19th centuries’ medical practices. This area is new in Turkey, too. Turkey needs some lessons about evidence-based practice ...
 • Çolaklar, Huriye (2014)
  It is important for libraries and information centers at universities to develop innovative services for the future of the university library. The main purpose of this study is to draw attention to the innovative services ...
 • Çolaklar, Huriye (2014)
  The Ottoman-Turkish medicine and dentistry was born and developed in the lands of Anatolia. The most mature period of the Islamic medicine was in the Ottoman Empire on the lands of Anatolia. While inheriting the Turkish-Islamic ...
 • Çolaklar, Huriye; Aras, Bahar Biçen (2015)
  This study seeks to investigate the types and frequency of social media tools' use in academic libraries to determine their developmental impact in Turkey. It involves 66 universities in the Marmara region in total – 24 ...
 • Çolaklar, Huriye (2017)
  High quality, accurate and up-to-date information is very important in the field of health sciences. Doctors, dentists, nurses, researchers and other health professionals use medical libraries and information centers in ...
 • Çolaklar, Huriye (2018)
  Sağlık bilimleri alanı uygulamalarında ve eğitiminde son zamanlarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak kanıta dayalı bilgiler özellikle tıp, diş hekimliği ve hemşirelik alanında kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, ...
 • Dursun, Bahtiyar; Altay, Ahmet (2018-11-15)
  This paper presents a techno-economic analysis of hybrid renewable energy systems (HRES) to supply the electrical load requirements of the Central Library of Kırklareli University located in Kavaklı Campus, Kırklareli, ...
 • Zan, Burcu Umut; Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Journal of Human Sciences, 2016)
  Kütüphanecilik etiği akademik etiğin çoğu alanıyla doğrudan ilişkili olması açısından son derece önemli bir konudur. Ne var ki, kütüphanecilik alanındaki etik kaygıların ortaya çıkışının yaklaşık bir asırlık geçmişi olmasına ...

View more