DSpace@Bartin

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

 

Recent Submissions

 • Bursalı, Şerif Ahmet (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019-06-14)
  İyilik, kötülük, emr-i bi‟l-ma‟rûf nehy-i ani‟l-münker, salih amel gibi kavramlar darb-ı mesel olmuşlardır. Herkes tarafından anlaşılabilen açıklamaya gerek kalmayan kavramlardan bazılarıdır. Bu konuyla ilgili soru ...
 • Can, Yücel (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-14)
  Eski çağlardan günümüze değin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bartın ilimiz Osmanlı Devleti’ne de ev sahipliği yapmıştır. Nitekim Bartın iline bakıldığında söz konusu medeniyetin sanatsal, kültürel ve tarihsel ...
 • Bakırcı, Nevzat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-04-22)
  Hanefi mezhebinin görüşlerini bir araya getirme açısından son derece önemli bir eser olan el-Hidâye’de Ebû Hanîfe’nin önemli iki öğrencisi İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in İbadetler ve Nikâh alanlarında hocaları Ebû ...
 • Taşlıyol, Hilal (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-08-01)
  Bu çalışma İsmail Cerrahoğlu’nun akademik çalışmalarını incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin konusu ve önemi, amacı, araştırma soruları, araştırmanın ...
 • Kılıçoğlu, Arafat (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızda, Hanefî mezhebi’nin önde gelen fıkıh kaynaklarından biri olan el-Hidâye adlı eserde yer alan, Ebû Yûsuf’a ait görüşler ele alınmış, bu görüşler içerisinde İmâm-ı Âzam ve İmâm Muhammed’e muhalefet edip görüşünde ...
 • Orozobekov, Kanatbek (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-28)
  Bu çalışma, Arap dilinde cümle-i muterize ve Kur’ân-ı Kerim’den seçme örnekler incelenmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmamız giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırma konusu, önemi, amacı, sınırları, ...
 • Bozan, Fatma (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-27)
  21. Yüzyılda dünya gündemini meşgul eden en önemli hâdiselerden birisi terör örgütleri ile bu örgütler tarafından gerçekleştirilen tedhiş ve terör faaliyetleridir. Terör örgütlerini öne çıkaran çeşitli sebepler bulunmaktadır. ...
 • Özaykan, Cihan (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-02-17)
  Bu çalışmada âlemin kıdemi veya hudûsu meselesine dair İbn Teymiyye’nin yapmış olduğu yorumlar ve değerlendirmeler ele alınmıştır. Tezin giriş bölümünde çalışmanın sebepleri, amaçları, kapsamı ve yöntemi dile getirilmiş, ...

View more