DSpace@Bartin

Browsing Felsefe Bölümü Makale Koleksiyonu by Title

Browsing Felsefe Bölümü Makale Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2012-10)
  Ahmed Cevdet Paşa; devlet adamı, siyasetçi, hukukçu, tarihçi, sosyolog, eğitimci yönleriyle sıklıkla değerlendirilmiş, hakkında bolca çalışmalar yapılmış bir şahsiyettir. Bununla birlikte Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ...
 • Yazıcı, Sedat; Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar (2017)
  Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
 • Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar; Yazıcı, Sedat (International Journal of Human Sciences, 2017)
  Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
 • Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2014-03)
  Aristoteles’in izahat yöntemiyle ispatlaması hakkında gerek Aristoteles’in metinlerinde, gerekse Aristoteles yorumcularının metinlerindeki bilgiler oldukça azdır. Günümüz yorumcuları tarafından yapılan izahat yöntemi ...
 • Kelikli, Murat (Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017)
  Matematik felsefesi hakkında sorulacak sorular oldukça fazla olmasına rağmen, sorulacak temel sorular varlık açısından matematik nesnenin ne olduğu ve bilgi açısından matematik akıl yürütmenin ne olduğu soruları olacaktır. ...
 • Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2013-03)
  Abese irca yöntemi, Aristoteles’in mantığında önemli bir yer tutar. Bu yöntem, doğrudan ispatlama ile bağlantılı ve birbirini tamamlayıcıdır. Aristoteles’in tüm formları doğrudan ve abese irca yöntemleri vasıtasıyla ...
 • Yazıcı, Aslı (Turkish Studies, 2015)
  This paper reconstruct a general picture of Aristotle’s theory of emotion developed in his major works. Most commentators express hesitation about whether it is possible to reconstruct such a theory of emotion in ...
 • Aslan Seyhan, İrem (Bilim ve Ütopya Dergisi, 2018-12)
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Turkish Studies, 2016)
  Bu araştırmanın ana problem cümlesi “Felsefe öğretim üyelerinin değerlendirmesine göre, çağdaş Batı felsefesinin temel klasikleri nelerdir?” sorusudur. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ...
 • Yazıcı, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Kesin sosyal bilimsel yasaların olup olamayacağı sorusu sosyal bilimler felsefesinde uzun süredir tartışılmakta olan bir konudur. Yaygın kabul görmesine karşın, Donald Davidson’un, kesin psikolojik yasaların olmadığını ...
 • Yazıcı, Sedat; Aslan, Mecnun (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011)
  Bu çalışma değerler eğitiminde rol model olarak kahramanlardan yararlanma durumunu sosyal bilgiler ders kitapları ile öğretmen adaylarının kahramanları rol model alma eğilimlerini karşılaştırılarak incelemektedir. Böyle ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül (Turkish Studies, 2018)
  Genel olarak bakıldığında modern felsefe, epistemolojik ve ontolojik problemler ekseninde şekillenmiştir. Bu dönemde filozoflar iki temel ve önemli soruya yanıt vermeye çalışmışlardır. Bunlardan ilki; bilginin mahiyeti, ...
 • Güven, Sevim; Yazıcı, Sedat (Elsevier, 2017-12)
  Attribution theory remains popular in the social sciences and often informs education studies. However, attributional style questionnaires tend to reflect the context-dependent character of the theory and existing measures ...
 • Yazıcı, Aslı (Türk Felsefe Derneği, 2001-02)
 • Yazıcı, Aslı (Felsefe Dünyası, 2001-02)
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
  İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
  İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
 • Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011-05)
  Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011)
  Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül; Öztürk, Ümit (Mavi Atlas, 2015-04)
  “Felsefe Semineri Dergisi”, “Felsefe Tercümeleri Dergisi”, “Dün ve Bugün Felsefe”, “Toplumsal Bilimler ve Felsefe İçin Impetus” ve “Bilim Felsefe Tarih” dergileri hakkındaki bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel ...Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account