DSpace@Bartin

Felsefe Bölümü Makale Koleksiyonu

Felsefe Bölümü Makale Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Aslan, İrem (Dört Öge Dergisi, 2014-05)
  XVI. yüzyıl Osmanlı biliminin altın çağıdır. Bu yargı matematik alanı için de geçerlidir. XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde diğer çağlardan çok daha fazla çeviri yapılmış ve özgün eser yazılmıştır. Osmanlıca metinlerin ...
 • Arslan, Hakan; Dil, Kemal; Çetin, Ensar; Yazıcı, Sedat (International Journal of Human Sciences, 2017)
  Bu çalışmanın amacı aktif yurttaşlık öz yeterliği ile ilgili bir ölçme aracı geliştirmektir. Öz-yeterlik kişinin bir işi başarmada kendi kendisine yönelik algı inancını yansıttığı için olası davranışlar üzerine nedensel ...
 • Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı (Felsefe Dünyası, 2010-01)
 • Çıvgın, Ayşe Gül; Öztürk, Ümit (Mavi Atlas, 2015-04)
  “Felsefe Semineri Dergisi”, “Felsefe Tercümeleri Dergisi”, “Dün ve Bugün Felsefe”, “Toplumsal Bilimler ve Felsefe İçin Impetus” ve “Bilim Felsefe Tarih” dergileri hakkındaki bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel ...
 • Yazıcı, Aslı (Felsefelogos, 2010)
 • Yazıcı, Aslı (2008-11)
  Bu makalenin amacı koruyucu etiğin moral temelini tanıtmak, koruyucu etik ile Kantçı etik yaklaşımların özerklik bağlamında farklılıklarını irdelemek; koruyucu etiğe en uygun bireysel özerklik kuramının ne olabileceği ...
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Turkish Studies, 2015)
  Saygı, en temel değerlerden biri olmasına karşın bu değer üzerine ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış sınırlı düzeyde uygulamalı çalışma mevcuttur. Bu makalenin iki amacı vardır. Birincisi, saygı değerinin ...
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat (Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2010)
  İdealizm ve görecilik olmak üzere iki alt boyuttan oluşan Forsyth’nin (1980) Etik Durum Ölçeği, (EDÖ) işletmeden eğitim alanına tüm dünyada farklı ülke ve kültürlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ...
 • Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Aslı (Routledge, 2010)
  This study investigated the relative influence of factors and persons in college major choice and procedural justice perceptions of 449 undergraduate students enrolled in 1 private and 2 public universities in Turkey. ...
 • Yazıcı, Aslı; Yazıcı, Sedat; Erdem, Meziyet Sema (Routledge, 2011)
  Investigation of academic dishonesty has increased markedly in the past two decades; however, the body of research offers inconclusive evidence for many variables. This study examines faculty and student perceptions of ...
 • Yazıcı, Sedat (Felsefe Dünyası, 2004)
 • Kelikli, Murat (Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 2012-10)
  Ahmed Cevdet Paşa; devlet adamı, siyasetçi, hukukçu, tarihçi, sosyolog, eğitimci yönleriyle sıklıkla değerlendirilmiş, hakkında bolca çalışmalar yapılmış bir şahsiyettir. Bununla birlikte Ahmed Cevdet Paşa’nın mantık ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2016)
  Genel olarak modern felsefenin bilginin mahiyeti, kaynağı ve sınırları hakkındaki problemler üzerine şekillendiği söylenebilir. Modern bir filozof olarak Hume bu problemlere ampirizm zemininde yaklaşır ve idelerin izlenimlerin ...
 • Yazıcı, Sedat; Yazıcı, Fatih (2010)
  Yurtseverlik eğitimi modern eğitim programlarında yurttaşlık ve değerler eğitiminin önemli bir parçasıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından günümüze değin Türk eğitim sisteminin genel amaçları arasında yer alan ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül (2018)
  Geçmişten günümüze insanı en çok meşgul eden problemlerden birinin adalet olduğunu, bu bağlamda felsefe tarihi boyunca bu problemle şu ya da bu şekilde ancak yakından ilgilenildiğini söylemek mümkündür. Adaleti politik, ...
 • Yazıcı, Aslı (Cumhuriyet Üniversitesi, 2005-05)
  Fichte’s overarching aim in the Wissenschaftslehre is to introduce central theoretical and philosophical problems of Kant’s fundamental dualism of form and matter, subject and object, necessity and freedom which Kant ...
 • Yazıcı, Aslı (Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011)
  Sartre’ın kendi döneminin psikoloji yaklaşımlarını eleştirerek fenomonolojik psikoloji temelinde geliştirdiği duygu kuramı birçok özgün değere sahiptir. Bu çalışmanın genel amacı bu özgünlüğü ortaya koymaktır. Çalışmanın ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül (Temaşa Felsefe Dergisi, 2018-07)
  Platon ya filozofun kral ya da kralın filozof olması gerektiğini, zira filozof kralın akıl gücü ile iktidar gücünün kendisinde bir araya geldiği devletin yönünü tayin eden önder olduğunu düşünür. Kendi ruhsal birliği ve ...
 • Çıvgın, Ayşe Gül (Turkish Studies, 2018)
  Genel olarak bakıldığında modern felsefe, epistemolojik ve ontolojik problemler ekseninde şekillenmiştir. Bu dönemde filozoflar iki temel ve önemli soruya yanıt vermeye çalışmışlardır. Bunlardan ilki; bilginin mahiyeti, ...
 • Yazıcı, Sedat (Hacettepe Üniversitesi, 2003)
  Kesin sosyal bilimsel yasaların olup olamayacağı sorusu sosyal bilimler felsefesinde uzun süredir tartışılmakta olan bir konudur. Yaygın kabul görmesine karşın, Donald Davidson’un, kesin psikolojik yasaların olmadığını ...

View more