DSpace@Bartin

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora

 

Recent Submissions

  • Yiğit, Neslihan Huri (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-09-03)
    Türkiye’deki halkbilimi çalışmaları son yirmi yılda önemli ölçüde artmıştır. Halka ait olan her parça, değerlendirilmeye, kayıt altına alınmaya çalışılmış; elde edilen veriler akademik platformlarda incelenmiştir. Batı’da ...
  • Yıldırım, Asiye Çığrı (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-26)
    Trajik günlük dilde çok acı, kederli olanı anlatmak üzere yaygınlık kazanmış bir kavram olmakla birlikte esasında, felsefi, estetik ve edebi alanda kendine özgü koşulları ifade eder. Trajik kavramının kendine özgü koşulları ...
  • Şen, Can (Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-15)
    Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde hazırlanan tezlerin büyük çoğunluğu şiir ve roman üzerinedir. Edebî bir tür olarak tiyatro üzerine hazırlanan tezler ve diğer akademik çalışmalar sayıca azdır. Bunda tiyatronun daha ...

View more