DSpace@Bartin

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Diğer Yayınlar Koleksiyonu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Diğer Yayınlar Koleksiyonu

 

Recent Submissions

  • Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018-10-25)
    20. yüzyıl başlarında çevre sorunları küresel boyutta tartışılmaya başlanmıştır. Sanayi devriminin toplumsal, siyasal, ekonomik ve insan merkezli etkisi, insanlığın binlerce yılda yaptığından daha fazla tahribatına yol ...
  • Güler, Erdal; Mutlu, Ahmet (II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu, 2015-07-01)
    Küreselleşme döneminde “çok aktörlülük” yaklaşımı ön plandadır. Kent konseyleri, çok aktörlü kurumlar olarak, tüm paydaşları bir araya getiren bir örgütlenme olarak tasarlanmıştır. Kent konseylerinin temel varlık amaçlarından ...

View more