DSpace@Bartin

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kitap Koleksiyonu

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kitap Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
  Kütüb-i Sitte Sonrası Ricâl Edebiyatı konusunu, Sahâbe Tabakâtı, Sika Râviler, Zayıf, Kezzâb Mecrûh, Metrûk, Mübhem, Müdellis, Vaddâ’ Râvîler Tabakâtı, Özel İçerikli Râviler Tabakâtı, Genel İçerikli Râviler ve Esmâ, Ensâb, ...
 • Köycü, Erdoğan (Lisans Yayıncılık, 2019-09-15)
  Libâs Giyim-Kuşam) Bölümünde Kur’ân-ı Kerîm’de giyimle ilgili âyetlerin zikrinden sonra hadislerde zikredilen Rasûlullah’ın (s.a.s.) güzel elbiseler giymesi ve güzel elbiseler giymeyi tavsiye etmesi, isrâf etmeden giymeyi ...
 • Köycü, Erdoğan (Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, 2018-02-15)
  Emek, Ekonomi, iktisat Kavramlarını İslam Dini ile (Ayet ve Hadisler/e) İlişkisi Bağlamında Bir Literatür Denemesi adlı araştırmamızda Âyet ve Hadislerde Emek konuları yanında Emek, Sermaye, Emek ve Ekonomi, İslam'da Emek, ...
 • Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2016-12-15)
  et-Tirmizî (ö. 279/892), el-Câmiu’s-Sahîh’ini şöyle takdim etmiştir: “Ben, el-Camiu’l-Kebir’i önce Hicaz âlimlerine gösterdim beğendiler. Irak âlimlerine götürdüm. Onlar da eseri övdüler. Horasan âlimlerine takdim ettim. ...
 • Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı tarafından Komisyona yazdırılan Dînî Bilgiler Çalışma Kitabı sahasında yazılan ilk eserdir.2011 yılında Adanın bütün bölgelerinde Dînî Bilgiler Kurslarında okutulmaktadır.
 • Köycü, Erdoğan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011-06-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dînî Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı olarak Komisyon tarafından yazılan ilk Dînî Bilgiler kitabıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığınca neşredilen eser 2011 yılından itibaren ...
 • Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09)
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) kendi sözlerinin Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olmasının ilk yıllarında Kur’ân âyetleriyle karışma ihtimâlini göz önünde bulundurarak, ashâbına, yazılmasını yasaklamıştı.Hadîslerini yazmak isteyenlere ...
 • Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2018-04-15)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadîs ve Sünnet Bilinci araştırmamızı Lefke, Lefkoşa, Güzelyurt, Girne, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde Din İşleri Başkanlığı’nda görev yapan imam-hatip, müezzin ve kayyımlardan 180, ...
 • Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
  Cemâluddîn el-Mizzî (ö. 742/1341), devrinin mümtâz şahsiyetlerinden ve âlimlerinden olan ve hâlâ da fikirleri ve ilmî derinlikleri kuşku götürmeyen İbn Teymiyye (ö. 728/1327), Zehebî (ö. 748/1347) gibi şahsiyetlere hocalık ...
 • Köycü, Erdoğan (Araştırma Yayınları, 2013-09-15)
  Muhammed b. Îsâ Et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) öl-Câmiu’s-Sahîh’i Kütüb-i Sitte ismiyle ma’rûf ve meşhûr eserlerden addedilmiş, müellifi hayattayken revaç bulmuştur. Kendisi bu durumu ne güzel özetlemiştir: “Bu kitâbı yani ...
 • Karaaslan, Muhammet Abdülmecit (Lisans Yayıncılık, 2018)
  Kurban ibadeti ve avlanmanın fıkhi yönden önemi, tarihi, sıfatı, şartları, hikmetleri-sırları; yükümlülük-sıhhat şartları, çeşitleri, kesilişi, dağıtılışı ve ilgili fetvalara değinilmiştir.

View more