DSpace@Bartin

Kütüphanecilik etiği üzerine nitel bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Zan, Burcu Umut
dc.contributor.author Yazıcı, Aslı
dc.contributor.author Yazıcı, Sedat
dc.date.accessioned 2019-03-12T07:59:38Z
dc.date.available 2019-03-12T07:59:38Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zan,U. B., Yazıcı, A., Yazıcı, S. (2016). Kütüphanecilik etiği üzerine nitel bir çalışma. Journal of Human Sciences, 13 (3), 5826-5841 en_US
dc.identifier.issn 2458-9489
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/951
dc.description.abstract Kütüphanecilik etiği akademik etiğin çoğu alanıyla doğrudan ilişkili olması açısından son derece önemli bir konudur. Ne var ki, kütüphanecilik alanındaki etik kaygıların ortaya çıkışının yaklaşık bir asırlık geçmişi olmasına karşın konuyla ilgili uluslararası literatürde yapılan uygulamalı çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu araştırmanın amacı kütüphane çalışanları ile kullanıcılarının kütüphanecilik etiğine ilişkin algı, deneyim ve farkındalıklarını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 52 kütüphane kullanıcısı ve 13 kütüphane çalışanından oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla elde edilen veriler kodlanarak NVIVO programıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, her iki gruptan önemli sayıdaki katılımcı kütüphanecilik etiği kavramına pek fazla aşina olmadıklarını bildirmişlerdir. Buna karşın, katılımcıların çoğu kütüphanecilik etiği kapsamına giren birçok etik durum, davranış ve soruna işaret etmiştir. Bunlardan en sıklıkla ifade edilenler kütüphane materyaline zarar verme, telif hakkı ihlalleri, kitap saklama, yer tutma, saygısızlık, başkalarını rahatsız etme, farklı davranılma isteği olmuştur. Kurumsal açıdan bir kütüphanenin etik sorumlulukları arasında kütüphane materyaline özen gösterme, adil ve eşit hizmet, sansür uygulamama, uygun hizmet ortamı sağlama, okuyucuya yardımcı olma, telif hakkına riayet ve çalışanlarının mesleki yeterlilikleri gösterilmiştir. en_US
dc.description.abstract Library ethics is an important research topic because of its conceptual connection with many areas of academic ethics. However, although concerns about ethical issues in librarianship go back to beginning of the twenty century, very few empirical studies have been conducted on this topic. The purpose of this study was to examine library professionals’ and users’ perceptions, experiences and awareness of library ethics. The study group consists of 52 library users and 13 library professionals. Data were obtained via semi-structured interviews and analyzed for coding using NVIVO program. A great number of participants from both groups declared that they were unfamiliar with the notion of library ethics. However, the participants pointed out many issues, situations and behaviors that are very closely related to library ethics. Among others, the most common ethical issues faced in libraries were found damaging library materials, copy rights violations, concealing books, reservation of seats, disturbing others, disrespectful behavior, requesting privilege user rights. Taking care of library materials, fair and equal services, not censoring, providing suitable place for study, helping users, obeying copy rights, professional efficiencies were stated among the institutional ethical responsibilities of libraries. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Journal of Human Sciences en_US
dc.relation.isversionof doi:10.14687/jhs.v13i3.4292 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Library ethics en_US
dc.subject Library professionals en_US
dc.subject Library users en_US
dc.subject Ethical perceptions en_US
dc.subject Kütüphanecilik etiği en_US
dc.subject Kütüphane çalışanları en_US
dc.subject Kütüphane kullanıcıları en_US
dc.subject Etik algı en_US
dc.title Kütüphanecilik etiği üzerine nitel bir çalışma en_US
dc.title.alternative A qualitative study on library ethics en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Journal of Human Sciences en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-6249-3061 en_US
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-9410-8164 en_US
dc.identifier.volume 13 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 5826 en_US
dc.identifier.endpage 5841 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics