DSpace@Bartin

Halk Kütüphanelerinde Yönetim ve Yönetsel İşlevler

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-03-12T11:45:01Z
dc.date.available 2019-03-12T11:45:01Z
dc.date.issued 2018-11-25
dc.identifier.citation Altay, A. (2018). Halk Kütüphanelerinde Yönetim ve Yönetsel İşlevler. H. Odabaş ve M.A. Akkaya (Yay. Haz.). Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (ss. 123-153). İstanbul: Hiper Yayın. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/953
dc.description.abstract Halk kütüphanelerinin yönetimi ve yönetsel işlevlerinin literatüre bağlı olarak değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikli olarak yönetim kavramının genel bir değerlendirmesi yapılmış ve halk kütüphanelerinde yönetim konusunun kavramsal çerçevesi çizilmiştir. Halk kütüphanelerindeki yönetim işlevlerinin biçimlenmesinde, halk kütüphanesinin bağlı bulunduğu halk kütüphanesi sisteminin ve halk kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin belirleyici bir rol oynaması sebebiyle, çalışmada halk kütüphanesi sistemleri ve halk kütüphanelerinde sunulan temel hizmetler konusu da irdelenmiştir. Çalışmada ayrıca halk kütüphanelerindeki planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiş ve Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle ve bilgi teknolojileri kullanımının örgütlerde yaygınlaşmasıyla birlikte yönetim anlayışında yaşanan dönüşümün halk kütüphanelerindeki yönetsel süreçleri nasıl etkilediği konusu üzerinde de durulmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde ise halk kütüphanelerinde yönetim süreçlerine ilişkin genel bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Hiper Yayın en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Halk kütüphaneleri
dc.subject Yönetim
dc.subject Yönetsel işlevler
dc.title Halk Kütüphanelerinde Yönetim ve Yönetsel İşlevler en_US
dc.type bookPart en_US
dc.relation.journal Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 20979 en_US
dc.identifier.startpage 123 en_US
dc.identifier.endpage 153 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics