DSpace@Bartin

Yerel Bellek Kurumları Olarak Halk Kütüphaneleri: Türkiye’de Durum

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-03-12T11:45:44Z
dc.date.available 2019-03-12T11:45:44Z
dc.date.issued 2018-11-25
dc.identifier.citation Altay, A. (2018). Yerel Bellek Kurumları Olarak Halk Kütüphaneleri: Türkiye'de Durum. H. Odabaş ve M.A. Akkaya (Yay. Haz.). Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (ss. 349-368). İstanbul: Hiper Yayın. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/954
dc.description.abstract Halk kütüphaneleri yerel kültür unsurlarının toplanması, düzenlenmesi, korunması, erişime sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük sorumluluklar taşıyan önemli yerel bellek kurumlarıdır. Yerel kültür değerlerinin uzun süreli kalıcılığını ve erişimini sağlamak, halk kütüphanelerinin temel işlevleri arasındadır. Günümüzde halk kütüphaneleri yerel bellek işlevlerini dijitalleştirme, internet, sosyal medya gibi yenilik ve teknolojilerle destekleyerek, içinde bulunduğu yerel toplumun hem küresel dünya ile entegrasyonuna katkı sağlamakta hem de onların kültürel kimlik kazanımında ve aidiyet duygusunu pekiştirmekte önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada, halk kütüphanelerinin yerel kültür mirasının korunması, yerel kültür unsurlarının erişime sunulması ve yerel bellek kurumu olarak içinde bulunduğu toplumun hafızasının kalıcılığının sağlanmasındaki rolü ve fonksiyonları ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikli olarak halk kütüphaneleri ve yerellik arasındaki ilişki irdelenmiş, ardından halk kütüphanelerinin yerel kültür belleği olma işlevi incelenmiştir. Halk kütüphanelerinin yerel bellek işlevleri ele alınırken önce “kültür”, “yerel kültür”, “kültürel miras” ve “kültürel bellek kurumları” kavramları tanımlanarak konunun kavramsal çerçevesi oluşturulmuş, sonrasında halk kütüphanelerinin yerel bellek kurumları olarak temel misyon ve sorumlulukları anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca Türkiye’deki halk kütüphanelerinin yerel bellek işlevleri açısından genel bir değerlendirilmesi de yapılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise halk kütüphanelerinin yerel niteliklerinin ve yerel bellek kurumu olma işlevlerinin önemine vurgu yapılarak, Türkiye’deki halk kütüphanelerinin yetersiz olan yerel niteliklerinin ve yerel bellek işlevlerinin güçlendirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Hiper Yayın en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Halk kütüphaneleri
dc.subject Yerel bellek
dc.subject Yerel kültür
dc.subject Kültürel miras
dc.title Yerel Bellek Kurumları Olarak Halk Kütüphaneleri: Türkiye’de Durum en_US
dc.type bookPart en_US
dc.relation.journal Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 20979 en_US
dc.identifier.startpage 349 en_US
dc.identifier.endpage 368 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics