DSpace@Bartin

Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde kütüphaneleri yeniden düşünmek ve tasarlamak

Show simple item record

dc.contributor.author Altay, Ahmet
dc.date.accessioned 2019-03-13T12:59:20Z
dc.date.available 2019-03-13T12:59:20Z
dc.date.issued 2018-11-25
dc.identifier.citation Altay, A.. (2018). Bilgi Toplumu’na Geçiş Sürecinde Kütüphaneleri Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak. A. Şenkal (Yay. Haz.), Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi 8-9 Kasım 2018 Kocaeli Tam Metin Bildiri Kitabı içinde (ss. 1-13). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11772/975
dc.description.abstract Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda çok hızlı ve büyük bir değişimin içerisine girmiştir. Bu değişim ve dönüşüm süreci bütün toplumsal yapı ve kurumları etkilemektedir. Bu süreçten etkilenen kurumlardan biri de bilginin toplandığı, saklandığı, hizmete sunulduğu, odağında bilginin bulunduğu ve nihai amacı kullanıcılarının bilgi gereksinimini karşılamak olan kütüphanelerdir. Kütüphaneler eğitim, kültür ve araştırma işlevleri olan toplumsal kuruluşlardır. Toplumsal kuruluşlar hem içinde bulunduğu toplumda yaşanan değişimden etkilenen hem de bu değişimi etkileyen kurumlardır. Kütüphaneler de Bilgi Toplumu’nda yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinden hem etkilenmişler hem de bu değişim ve dönüşüm sürecini etkilemişlerdir. Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte kütüphanelerin temel hizmetleri olan kullanıcı hizmetleri, teknik hizmetler ve yönetsel hizmetlerde köklü değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte kütüphanelerin temel unsurları olan kullanıcı, derme, bina, personel ve bütçe de yeni bir bakış açısıyla, Bilgi Toplumu’nun ve bilgi teknolojilerinin getirdiği yenilikler doğrultusunda yeniden tanımlanmak, yapılandırmak zorunda kalmışlardır. Bu çalışmada Bilgi Toplumu olgusunun genel bir değerlendirmesi yapılarak, Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde kütüphanelerin temel hizmetlerinde ve unsurlarında yaşanan değişim ve dönüşümler ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca kütüphane kurumunun Bilgi Toplumu’nun gelişmesi ve şekillenmesindeki rol ve önemine de dikkat çekilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise kütüphaneler de Bilgi Toplumu’na geçiş süreciyle birlikte yapılması gereken uygulama ve çalışmalar konusunda öneriler geliştirilmiştir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Kocaeli Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Bilgi Toplumu en_US
dc.subject Kütüphane en_US
dc.subject Kütüphane Hizmetleri en_US
dc.subject Kütüphane Unsurları en_US
dc.subject Bilgi Teknolojileri en_US
dc.subject Information society en_US
dc.subject Library en_US
dc.subject Library services en_US
dc.subject Library elements en_US
dc.subject Information technologies en_US
dc.title Bilgi Toplumu’na geçiş sürecinde kütüphaneleri yeniden düşünmek ve tasarlamak en_US
dc.type other en_US
dc.relation.journal UluslararasıI Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı en_US
dc.contributor.department Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü en_US
dc.contributor.authorID 20979 en_US
dc.identifier.startpage 1 en_US
dc.identifier.endpage 13 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record
Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics